ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך – האופן שבו ממנים אפוטרופוס 

ייפוי כוח מתמשך – תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962 (להלן: "החוק") מתייחס למצבים שבהם אדם שדעתו צלולה, מעוניין לקבוע את זהות האדם אשר יהיה אחראי עליו ועל מעשיו לכשדעתו של מייפה הכוח תשתבש ו/או מצבו הרפואי לא יאפשר לו לקבלו לו לקבל החלטות ולבצע פעולות מסויימות טרם מותו.

פעמים רבות פונים אל משרדנו לקוחות, אשר בטוחים שייפוי כח מתמשך ומינוי אפוטרופוס הם מנת חלקם של אנשים חולים ו/או אשר לוקים בנפשם או בשכלם, אך הדבר פשוט אינו נכון.

ייפוי כוח מתמשך הוא למעשה אחד מהדברים (המשפטיים) החשובים ביותר שעל אדם לעשות בעודו בחיים וכאשר דעתו צלולה והוא מיושב בדעתו ובריאותו טובה. זאת מפני שכאשר דעתו של אדם תשתבש ו/או מצבו הרפואי של אותו אדם לא יאפשר לו להיות צלול דיו, החוק אוסר לערוך ייפוי כח מתמשך במצבים אלו ועל כן לא יוכל עוד אותו אדם לערוך ייפוי כוח מתמשך ולמנות את  היקרים לו לבצע פעולות בסיסיות עבורו (לדוגמא, ניהול חשבון בנק, ניהול משק בית וכו').

לכן, ייפוי כוח מתמשך הינו כלי משפטי חשוב מאוד שנותן למייפה הכוח את השקט הנפשי שכאשר יגיע היום בו לא יוכל לדאוג לעצמו כפי שעשה זאת במהלך רוב חייו, ידע שמישנו אדם או מספר אנשים אשר הם ידאגו למייפה הכוח ויבצעו עבורו את כל הנדרש אשר לקיים אותו בכבוד.

ייפוי כוח מתמשך – לא מסדירים באמצעות צוואה

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

פעמים רבות פונים למשרדו של עו"ד ניר אביבי לקוחות רבים לצורך עריכת צוואה אשר תסדיר את אופן חלוקת העזבון לאחר לכתו של מצווה הצוואה. באחת מישיבות עריכת הצוואה, לרוב עולה סוגיית הייפוי כוח המתמשך והטעות השגורה שרבים מהמגיעים לערוך את צוואתם טועים בה. שאלות כגון: "אני יכול לצוות בצוואה מי יטפל בי לאחר שאאבד את צלילות דעתי?", ולדוגמא: "מי יהיה אחראי על חשבון הבנק שברשותי אם לא אוכל לתקשר עם סביבתי ואהיה במוסד סיעודי?" נשאלות לא אחת ע"י האדם אשר מעוניין לערוך צוואה. שאלות אלו הן רק דוגמאות כמובן לטעות שרבים טועים לחשוב, כי באמצעות צוואות ניתן לקבוע החלטות טרם מותו של האדם.

אז מה זה בעצם ייפוי כוח מתמשך ואיך עורכים ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא למעשה מינוי שמסדיר חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962. בפרק 2 של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, מוגדרים כל הכללים והקריטריונים למינוי מיופה הכוח, מי מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך ועוד.

האם צריך עורך דין ייפוי כוח מתמשך?

על פי לשון החוק, מי שמסוגל להבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו, ובנוסף אם מדובר באדם עם מוגבלויות כלשהן, יש לפעול על פי ההתאמות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (יש חוק כזה!)

מינוי מיופה כוח לייפוי כוח מתמשך

על פי החוק, כל אדם מעל גיל 18 שהוא בעל כשירות (כאמור לעיל) רשאי למנות אדם אחר או יותר, שיהיה מוסמך  לפעול בשם הממנה לעניינים אישיים ולענייני רכוש, כספים ועוד.

מי רשאי להתמנות למיופה כוח?

על פי החוק מי שרשאי להתמנות למיופה כוח הוא כדלקמן:

 • מי שמלאו לו 18 שנים.
 • מי שלא מונה לו אפוטרופוס ולא נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך בעניינו, כל עוד המינוי בתוקף.
 • לענייני רכוש, מי שבעת החתימה על ייפוי הכוח ובכניסתו של ייפוי הכוח לתוקף מתקיימים שני תנאים אלו:
  • מיופה הכוח לא הוכרז כפושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל ולא ניתן לו הפטר.
  • מי שאינו לקוח מוגבל חמור כמשמעותו בסעיף 3 לחוק שיקים ללא כיסוי.
 • מי שאינו נותן לממנו טיפול רפואי כהגדרתו בחוק זכויות החולה, אגב לעניין זה גם לא נותן טיפול סוציאלי כלשהו (כמו עובדת סוציאלית), טיפול סיעודי או שיקומי ובטח שלא תמורת תשלום במישרין או בעקיפין.
 • הממונה לא מספק לממנה מגורים תמורת תשלום במישרין או בעקיפים, אלא אם כן הממונה קרוב של הממנה.
 • הממונה לא יכול להיות גם עורך הדין או בעל המקצוע שבפניו נערך ייפוי הכוח המתמשך. כלומר, עורך הדין שעורך את ייפוי הכוח המתמשך לא יכול להיות ממונה וכמובן לא יכול למנות את עצמו להיות מיופה הכוח של הממנה.
 • דבר נוסף וחשוב לדעת, מיופה כוח לא יוכל להיות מיופה כוח של יותר משלושה אנשים, אלא אם כן מיופה הכוח הוא קרובו של מייפה הכוח.

מיופה כוח במשותף בייפוי כוח מתמשך

כאשר אנו מדברים על ייפוי כוח מתמשך, חשוב לדעת כי ניתן למנות שני מיופי כוח או יותר, שיפעלו במשותף כמיופי הכוח של מייפה הכוח. אם אחד מיופי הכוח סיים את תפקידו מכוח מותו או מקרה אחר, באופן זמני או לצמיתות, ימשיכו מיופי הכוח האחרים לפעול בהתאם לייפוי הכוח המתמשך, כל עוד לא קבע מייפה הכוח אחרת בייפוי הכוח המתמשך.

מיופה כוח מחליף בייפוי כוח מתמשך

כאשר הממנה מעוניין למנות מחליף בייפוי הכוח המתמשך, מייפה הכוח רשאי לקבוע בייפוי הכוח המתמשך מחליף אשר יבוא במקום מיופה הכוח, אם מינויו של מיופה הכוח פקע מסיבה כלשהי. 

מהן סמכויות מיופה הכוח בייפוי כוח מתמשך?

על פי ס' 32ו לחוק, מיופה כוח מוסמך לקבל בשם מייפה הכוח כל החלטה בקשר לעניינים שבייפוי הכוח שאותה היה רשאי מיופה הכוח לקבל ממייפה הכוח ולבצע בשמו כל מעשה ו/או פעולה שתסייע לאותם עניינים שהיה מייפה הכוח רשאי לבצע בעצמו. סייג לעניין זה הוא כל פעולה שעל פי החוק או לפי הגדרתה היה יכול מיופה הכוח לבצע בכוחות עצמו.

הפעולות שמיופה הכוח לא יהיה מוסמך לבצע בשם מיפה הכוח

למרות האפשרויות הרבות שייפוי הכוח המתמשך מעניק למיופה הכוח לבצע פעולות בשם מייפה הכוח ועבורו, המחוקק קבע מספר פעולות שמיופה הכוח לא יוכל לבצע עבור מייפה הכוח, ואלו הן:

 • מיופה הכוח לא יוכל להמיר את דתו של מייפה הכוח.
 • מיופה הכוח לא יוכל לקבל החלטות או לבצע פעולות שמייפה הכוח היה מוסמך לעשות בשמו של אדם אחר או מתוקף היותר מייפה הכוח הורה או אפוטרופוס. באיסור פעולה זו המחוקק למעשה מתייחס לכך שאם מייפה הכוח היה בעצמו אפוטרופוס על אדם כלשהו, אין זה אומר שייפוי הכוח מעניק למיופה הכוח ייפוי כוח עבור אותו אדם שהיה תלוי במייפה הכוח.
 • מיופה הכוח לא יוכל ליתן הסכמתו למסירת ילד לאימוץ במקום מייפה הכוח.
 • מיופה הכוח לא יוכל להשתתף בבחירות בשם מייפה הכוח.
 • מיופה הכוח לא לא יוכל לבצע כל פעולה או הבעת רצון שמטופל, מיופה כוחו או אפוטרופסו רשאים או מומסכים לבצע או להביע, לפי חוק החולה הנוטה למות.
 • מיופה הכוח לא יוכל לערוך צוואה בשם מייפה הכוח, לקבוע מוטבים לגבי סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם לפי ס' 147 לחוק הירושה.

כל האמור לעיל בס' זה מטיל איסורים ברורים על מיופה הכוח לבצע בשם מייפה הכוח בכל מצב ולכל תכלית. אך המחוקק קבע מספר פעולות שמיופה הכוח כן יוכל לבצע אך רק אם הוסמך לכך במפורש בייפוי הכוח. להלן הפעולות:

 • מיופה הכוח יוכל ליתן תרומות רק אם צוין במפורש בייפוי הכוח ובסכום שצויין בו, ומלבד שהסכום לא יעלה במצטבר על 100,000 ש"ח.
 • מיופה הכוח יוכל ליתן מתנות רק אם צוין במפורש  בייפוי הכוח ובערך שקבע המייפה הכוח, ובלבד שהסכום לא יעלה במצטבר על 100,000 ש"ח והכל למעט מתנות הנהוגות בנסיבות העניין.
 • מיופה הכוח יוכל ליתן הלוואות רק למי שצוין במפורש בייפוי הכוח ובסכום שצוין בו, ובלבד שהסכום לא יעלה במצטבר על 100,000 ש"ח.
 • מיופה הכוח יוכל לבצע פעולה משפטית אחרת או מספר פעולות משפטיות הקשורות זו בזו, ובהקשר זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששויין הכולל של הפעולות עולה על 100,000 ש"ח אך לא עולה על 500,000 ש"ח.
 • מיופה הכוח יוכל לבצע פעולות במוצר פנסיוני, כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים פרט לפעולות הבאות:
  • מיופה הכוח לא יוכל להגיש בקשה לקבלת קצבה בהגיעו לגיל הפרישה לפי ס' 3 לחוק גיל פרישה.
  • מיופה הכוח לא יוכל למשוך כספים מקרן השתלמות שאינה בניגוד להוראות לפי ס' 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.
  • מיופה הכוח לא יוכל למשוך כספים מקופת גמל לתגמולים שקבע שר המשפטים בצו בתנאים המצויים בחוק.
 • מיופה הכוח לא יוכל ליתן הסכמתו לבדיקה פסיכיאטרית , לטיפול פסיכיאטרי או לאשפוז. אך חשוב לציין כי הסכמת מיופה כוח לעניין הבדיקה הפסיכיאטרית וטיפול פסיכאטרי ואשפוז, לא תהיה תקפה אם בזמן שבו התבקשה ההסכמה מתנגד מייפה הכוח לבדירה, לטיפול או לאשפוז, אלא אם כן ייפוי הכוח המתמשך בסוגיה זו נחתם גם בפני פסיכיאטר, ומייפה הכוח הגדיר במפורש את מיופה הכוח לתת הסכמה למרות התנגדותו של מייפה הכוח. ייפוי כוח מתמשך לא ייחתם כאמור, אלא אם פסיכיאטר הסביר למייפה הכוח את המשמעות שבהסכמה כזו ואת התוצאות הכרוכות בה וכי הפסיכיאטר נוכח לדעת כי ההסכמה של מייפה הכוח ניתנה בהסכמה חופשית ומרצון ללא כל מצוקה נפשית ו/או פיזית וכי אף אחד לא מנצל את חולשתו של מייפה הכוח בעת מתן האישור.
 • בכל מקרה, הסכמה של מיופה כח כאמור במקרה של אשפוז וכו', לא תהיה תקפה לאשפוז העולה על 48 שעות אם באותו זמן מייפה הכוח היה יכול לתת הסכמה מדעת. 

פעולות מיופה כוח שמצריכות אישור מראש של בית משפט

ישנן פעולות שמיופה הכוח בייפוי כוח מתמשך נדרש לקבל את אישורו של בית המשפט מראש. להלן הפעולות:

 • מיופה הכוח לא יוכל לבצע כל העברה ו/או שעבוד ו/או חלוקה ו/או חיסול של יחידה משקית בחקלאות ,בתעשייה במלאכה או במסחר או של של דירה, ללא קבלת אישור בית המשפט מראש.
 • מיופה כוח לא יוכל לבצע כל עסקה במקרקעין ,למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים שהוראות חוק הגנת הדייר לא חלות עליה, ללא קבלת אישור בית המשפט מראש.
 • מיופה הכוח לא יוכל לבצע כל המחאה או שעבוד של זכות, לקבלת זכות במקרקעין, ללא קבלת אישור בית המשפט מראש.
 • מיופה הכוח לא יוכל לבצע כל השכרה שחוק הגנת הדייר חל עליה, ללא קבלת אישור בית המשפט מראש.
 • מיופה הכוח לא יוכל להסתלק מחלק או ממנו בעיזבון או להעביר, או לשעבד חלק או מנה בעיזבון מבלי לקבל את אישורו של בית המשפט מראש.
 • מיופה הכוח לא יוכל ליתן תרומה בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה על 100,000 ש"ח (על פי הנמוך מביניהם)
 • ועוד סייגים נוספים כאמור בחוק.

חובותיו של מיופה הכוח בייפוי כוח מתמשך

על פי החוק, מיופה הכוח מחויב לפעול בשקידה, במיומנות, במסירות ללא שהתרשל ולנהוג בתום לב תוך כדי שהוא שומר על ענייניו של מייפה הכוח ולא לפעול לטובת ענייניו של מייפה הכוח.

בעל מקצוע שהתמנה כמיופה כוח, חובה עליו להפעיל את כישוריו המקצועיים על מנת שיפעל במסירות ובמקצועיות כמו שמתבקש מבעל מקצוע לפעול מול לקוחו.

כיצד יפעל מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך

לשון החוק מאוד ברורה בדרכי פעולתו של מיופה הכוח וחובת נאמנותו למייפה הכוח בכל מה שקשור לייפוי כוח מתמשך. לכן, מיופה הכוח מחויב לשמור על כבודו של הממנה, על דתו, ובאופן שתגביל את זכויותיו וחירותו של מייפה הכוח בצורה הפחותה ביותר. כמו כן מחויב מיופה הכוח לשמור ככל שניתן על פרטיות מייפה הכוח, ובנוסף שכל פעולותיו של מיופה הכוח ייעשו תוך כדי שמרב עצמאותו של מייפה הכוח תשמר, בהתאם ליכולותיו.

אופן קבלת החלטות בעניינו של מייפה הכוח בייפוי כוח מתמשך

לשון החוק מאוד ברורה בכל מה שקשור לשמיעת דעתו של מייפה הכוח ולשיתוף מייפה הכוח בכל עניין והחלטה הקשורים אליו. מיופה הכוח מתחייב לשמוע ולהתייעץ עם מייפה הכוח, אם כמובן הדבר אפשרי ואכן ניתן לברר את דעתו של מייפה הכוח. לכן, מיופה הכוח מתחייב בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך, למסור למייפה הכוח את כל המידע הדרוש לרבות החלופות האפשריות, היתרונות והחסרונות ויקפיד לעשות ככל הניתן בשביל למלא אחר בקשותיו של מייפה הכוח בקבלת ההחלטות.

התנאים לפעולה על פי ייפוי הכוח המתמשך

כאשר מייפה הכוח הינו אדם אשר אינו מסוגל להבין בעניין כלשהו שבעניינו ניתן ייפוי הכוח, רשאי מיופה הכוח לפעול באותו עניין, רק אם ייפוי הכוח המתמשך הופקד אצל האפוטרופוס הכללי (לפי ס' 32יז לחוק) והתקבל אישור על קבלת ההודעה, ובכפוף להוראות החוק.

אופן עריכת ייפוי כוח מתמשך

המחוקק קבע את אופן עריכת ייפוי כוח מתמשך על מנת שהדברים יהיו ברורים ולמעשה יסדירו את ייפוי הכוח המתמשך.

ייפוי כוח מתמשך יינתן בכתב לפי טופס שייקבע בתקנות.

זקוקים לעורך דין ייפוי כוח מתמשך?

עורך דין ניר אביבי ועורך דין פלאי קרני – מתמחים בצוואות ובייפוי כוח מתמשך

משרדו של עו"ד ניר אביבי מתמחה בייפוי כוח מתמשך יחד עם עורך דין פלאי קרני, אשר לו מעל ל-45 שנות נסיון כעורך דין בתחום המשפחה לרבות צוואת וצווי ירושה, המקרקעין והחוזים. פלאי קרני הינו עורך דין ייפוי כוח מתמשך אשר מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך מטעם משרד המשפטים ועובד מטעם משרדנו.

לפרטים נוספים וליצירת קשר עם עו"ד ניר אביבי ועו"ד פלאי קרני צרו קשר בטלפון 077-7298914.

משרדנו מתמחה בין היתר גם בתחומים הבאים:

Facebook
WhatsApp
Email
Print