עורך דין תביעה לפינוי מושכר

מחפשים עו״ד לפינוי מושכר? משרדנו מתמחה בתביעות לפינוי מושכר נגד דיירים שאינם עומדים בהסכם השכירות, לא משלמים שכר דירה ומסרבים להתפנות מהדירה.

מה עושים כשהדייר מסרב לפנות את הדירה?

פעמים רבות פונים אל משרדו של עורך דין ניר אביבי בעלי דירות שנתקלים במצב קשה ביותר.

השוכר בדירה מסרב להתפנות מהדירה למרות שאינו עומד בתשלומים ובהם דמי השכירות, ולפעמים אף גורם השוכר לכל בעלי הדירות האחרים בבניין לסבל רב עקב התנהגות לא מקובלת ו/או הפרה של החובות החלים עליו כשוכר דירה כשחתם על חוזה השכירות.

במקרים שבהם שוכר דירה מפר את חוזה השכירות, חשוב מאוד לדעת שיש מה לעשות בנידון בהליך קצר וממוקד שכל תכליתו היא לפנות את השוכר מהדירה בזמן קצר.

הליך של תביעה לפינוי מושכר הוא למעשה הליך שהוגדר בחוק כהליך שיכול להתבצע אך ורק לצורך פינוי השוכר מהדירה (ראו פירוט מטה) והליך זה מאפשר לבעל הדירה (המשכיר), לדרוש את פינויו של השוכר אך מבלי להוסיף לתביעה סעדים כספיים כלשהם.

לדוגמא, במידה והשוכר חייב לבעל הדירה כסף עבור דמי השכירות שלא שולמו על ידו, בעל הדירה לא יוכל לתבוע את התביעה הכספית באותה התביעה, אלא יוכל להגיש תביעה נפרדת או במקביל נגד השוכר בגין הנזקים והחובות הכספיים שיש לשוכר בגין הדירה ובין כך שלא שים את דמי השכירות.

תביעה לפינוי מושכר – חובה שהשוכר יגור בדירה מכוח הסכם שכירות

קיים בלבול לפעמים בקרב בעלי דירות ולפעמים אף בקרב עורכי דין שאינם בקיאים בתביעה לפינוי מושכר שמטרתה לפנות את הדייר שמסרב להתפנות, בין תביעה לסילוק יד לתביעה לפינוי מושכר.

תביעה לסילוק יד הינה תביעה שאינה מתבצעת בסדר דין מיוחד כמו תביעה לפינוי מושכר, אלא היא תביעה לסילוק יד של פולש למקרקעין כלשהם, המקרקעין במקרה זה יכולים להיות גם מגרש, ו/או חנות, דירה וכו', אשר פלש אליהם אדם כלשהו ובתביעה לסילוק יד אנו מבקשים מבית המשפט לסלק את ידו של אותו פולש מהמקרקעין.

תביעה לפינוי מושכר הינה תביעה מיוחדת ושונה מתביעה לסילוק יד בעיקר משום שתביעה לפינוי מושכר בהליך משפטי ניתן להגיש אותה רק נגד מי שהשכיר את הדירה מכוח הסכם שכירות, ולא נגד כל פולש למקרקעין.

חשוב להדגיש בעניין זה שאם מדובר בשוכר שנשאר בנכס לאחר שנגמר לו הסכם השכירות, אזי מכוח סעיף 19 לחוק השכירות והשאילה ניתן להגיש נגד אותו שוכר תביעה לפינוי מושכר, אפילו אם אין הסכם שכירות בתוקף לשוכר והוא גר בדירה ללא הסכם שכירות.

לכן, כאשר אנחנו מדברים על תביעה לפינוי מושכר בסדר דין מהיר/מיוחד, צריך להבין שאין מדובר בכל "פולש" לדירה או במי שגר בדירה ו/או במקרקעין כלשהם ללא הסכם שכירות, אלא רק בשוכר שגר בדירה מכוח הסכם שכירות ושהפר אותו או שהסכם השכירות פג ולכן לשוכר אין זכות להתגורר יותר במושכר.

תביעה לפינוי מושכר – הליך פינוי דייר בסדר דין מקוצר

בשנת 2008 עודכנו תקנות סדר הדין האזרחי לגבי האופן שבו ניתן לפנות שוכר מדירה אשר מפר את תנאי ההסכם ומסרב לצאת מהדירה.

תביעה לפינוי מושכר היא למעשה תביעה בסדר דין מיוחד אשר מאפשרת הגשת תביעה בעניין זה בלבד בהליך מהיר יחסית.

ההליך המהיר מתבטא בכך שהתביעה מוגשת בליווי כל האסמכתאות, התצהירים ולמעשה כל דבר שיכול להעיד על כך שאכן השוכר הפר את הסכם השכירות ושוהה בדירה שלא כדין. 

לאחר הגשת התביעה ומסירתה לשוכר ניתנים לשוכר 30 ימים להגיש לבית המשפט את כתב הגנתו. כתב הגנתו של השוכר צריך שיהיה אך ורק לעניין הפינוי מהדירה ולא ניתן להגיש יחד עם כתב ההגנה מטעם השוכר גם כתב תביעה שכנגד או הודעת צד ג'.

לאחר שהשוכר הגיש את כתב ההגנה מטעמו, בית המשפט יקבע מועד דיון תוך 30 ימים מיום הגשת כתב ההגנה. בית המשפט ישתדל לסיים את ההליך תוך קיום דיון אחד בו יחקרו הצדדים ולפעמים אף ללא הגשת סיכומים.

כמובן, שבמידה והשוכר יקבל פסק דין לפינוי הדירה ולא יקיים אותו כנדרש, יש לקיים את פסק הדין ברשות ההוצאה לפועל, שגם במסגרת זו קיים הליך נפרד לפינוי שוכר מדירה.

ניתן לומר שההליך המקוצר אכן מהיר יחסית לתביעה משפטית רגילה שיכולה להתקיים על פני חודשים רבים ואף שנים, כאשר תביעה לפינוי מושכר יכולה להסתיים מיום הגשת התביעה ועד פינוי הדייר ע"י ההוצאה לפועל תוך 90 ימים בלבד.

חשוב להדגיש שתביעה לפינוי מושכר בסדר דין מקוצר, הינה תביעה לפינוי השוכר בלבד וככל שקיים לשוכר חוב אצל המשכיר ו/או השוכר גרם נזקים למשכיר, יש לתבוע את השוכר בנפרד בתביעה כספית בערכאה המתאימה וניתן לעשות זאת אף במקביל להגשת התביעה לפינוי מהדירה.

תביעה לפינוי מושכר
צריכים עו"ד לפינוי מושכר? פינוי דייר בהליך מהיר

דגשים בתביעה לפינוי מושכר

חשוב מאוד לשים לב שתביעה לפינוי מושכר אינה יכולה להכיל סעדים אחרים פרט לפינוי השוכר מהדירה.

במידה ומעוניינים להגיש תביעה כספית נגד השוכר, יש להגישה בהליך נפרד שאינו נכלל בתביעה לפינוי דייר.

מומלץ להגיש את התביעה הכספית נגד השוכר לאחר שפינויו של השוכר מהדירה וזאת על מנת שכלל הנזקים שהושכר גרם לדירה ובגין דמי השכירות וחובות הדירה יתגבשו ויהיה ניתן להגיש תביעה כספית על כלל החוב הכספי של השוכר.

דבר נוסף שחשוב מאוד לשים לב, הוא לקבל ליווי וייעוץ משפטי מעורך דין שבקיא בתחום האזרחי בכלל ובתחום הספציפי של פינוי שוכר מדירה ותביעה לפינוי משוכר, שכן למשרדנו מגיעים מפעם לפעם לקוחות שעורכי דין שאינם בקיאים בהליך פינוי מושכר טיפלו בתביעה לפינוי מושכר וגרמו לנזק עקב חוסר ידע ונסיון. 

לדוגמא, למשרדנו הגיעה לקוחה שהגישה תביעה לפינוי מושכר באמצעות עורך דין שמתמחה בתחום הפלילי, והוא לא הגיש תצהיר עם הגשת התביעה, דבר שגרם להמתנה ממושכת לדיון שבסופו השופט אינו קיבל את טענות התביעה לפינוי הדירה מהשוכר עקב כך שהתביעה הוגשה ללא תצהיר כדין.

על כן, חשוב מאוד להיוועץ בעורך דין תביעה לפינוי מושכר, שמתמחה בתחום ובפינוי שוכרים בעייתיים ושוכר שלא משלם דמי שכירות מהדירה.

תביעה לפינוי מושכר
חשוב להתייעץ עם עורך דין תביעה לפינוי מושכר!

האם ניתן לפנות את השוכר בכוח?

על פי החוק בישראל, לא ניתן לפנות שוכר בכוח מהדירה לפני שמתקבל פסק דין נגד השוכר לפינויו מהדירה והגשת פסק הדין למימוש בהוצאה לפועל. רק להגשת פתיחת תיק ההוצאה לפועל על ידי עורך הדין, ניתן להגיש בקשה למתן צו פינוי מרשם ההוצאה לפועל, שמימושו יעשה על ידי הגשת בקשה מיוחדת למשטרת ישראל. פינוי השוכר בכוח יעשה אך ורק על ידי קבלן הוצאה לפועל מורשה ובתיאום עם משטרת ישראל ובליווי שוטרים.

מה עושים כאשר השוכר מסרב להתפנות?

כאשר השוכר מסרב להתפנות כאמור במאמר זה, חשוב מאוד מצד בעל הדירה לנקוט בהליכים משפטיים באופן המהיר ביותר והנחוש ככל שניתן.

כל עיכוב בהגשת תביעה נגד השוכר יכולה להתבטא בסופו של דבר בעיכוב של יציאת השוכר מהדירה והדבר עשוי לגרום להוצאות כספיות כבדות לבעל הנכס, המשכיר, שכן דמי שכירות לא משולמים בזמן.

לכן, חשוב מאוד לפנות לעורך דין מקרקעין ועורך דין שמתמחה בהגשת תביעה לפינוי מושכר בהליך משפטי וגם בתביעה לסילוק יד ממקרקעין, על מנת שידע להעריך את הסיכויים לפינוי מושכר בהליך משפטי בכל מקרה ומקרה.

דבר נוסף שחשוב לקחת בחשבון כאשר פונים לעורך דין שמתמחה בתביעה לפינוי מושכר הוא שלא תמיד נכון ופשוט להגיש תביעה לפינוי מושכר נגד שוכר שמפר את ההסכם, שכן שוכרים רבים אינם מתייעצים עם עורך דין מקרקעין שמתמחה בהסכמי שכירות, ועורכים את הסכם השכירות עם הדייר המיועד בכוחות עצמם.

במצבים אלו אנו רואים פעמים רבות הסכמי שכירות שנחתמו בין שוכר למשכיר דירה (בעל הדירה), שההסכם מנוסח בצורה קלוקלת שמאפשרת לשוכר להפר את הסכם השכירות באופן בוטא ואף מקלה עם השוכר במקרים אלו.

לכן, אנו ממליצים גם טרם החתימה על הסכם השכירות עם השוכר, להתייעץ עם עורך דין מקרקעין שמתמחה בתביעה לפינוי מושכר ובהסכמי שכירות, על מנת שידע לערוך הסכם שכירות שיגן על בעל הדירה במקרים שהשוכר יפר את הסכם השכירות או יסרב לפנות את הדירה.

עורך דין ניר אביבי – מתמחה בתביעה לפינוי מושכר

כאשר רוצים להגיש תביעת פינוי שוכר לפנות את הדירה ולפנות דייר שאינו עומד בתנאי ההסכם מהדירה לבית המשפט, יש לבצע זאת באופן מהיר ומדויק, שכן כל זמן שהשוכר נמצא בדירה ואינו משלם שכר דירה ו/או גורם לנזקים, מדובר בנזק ישיר למשכיר.

לכן, מומלץ לפנות לעורך דין מקרקעין שמתמחה בתביעה לפינוי מושכר ובהליך של תביעה בסדר דין מיוחד לפינוי דייר מדירה.

משרדנו מתמחה בהגשת תביעת פינו דיר שמסרב לפנות את הדירה או לשלם את דמי השכירות וכן בדיני חוזים לחתימה על חוזה השכירות וייצוג בבתי משפט בערכאות השונות, מקרקעין ועוד.

לפרטים נוספים ולייעוץ משפטי בנושא הגשת תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר צרו קשר עם עו"ד לפינוי מושכר – עו"ד ניר אביבי

טלפון: 077-7298914

נושאים נוספים לקריאה:

Facebook
WhatsApp
Email
Print