תביעת פינוי נגד פולשים

עורך דין ניר אביבי מתמחה בתביעות פינוי נגד פולשים המוגשות לבית המשפט.

תביעת פינוי נגד פולשים הינה למעשה תביעה לסילוק יד ממקרקעין ורצוי לעשותה באמצעות עורך דין המתמחה בתביעות מסוג זה.

פלישה לנכס

לפי ס' 16 לחוק המקרקעין, בעל המקרקעין ומי שזכאי להחזיק במקרקעין כדין זכאי לדרוש את מסירת המקרקעין ממי שמחזיק בהם שלא כדין. מכאן שפלישה לנכס הינה החזקתו שלא כדין. לצורך הדוגמא, אדם אשר נכנס למקרקעין שבבעלות אחר, מתיישב בהם ומסרב לפנותם, למרות שאין לו כל היתר בדין לעשות זאת, הרי שהוא פולש למקרקעין ויש לסלקו באמצעות הליך מזורז של תביעה לסילוק יד שבה יהיה על התובע להוכיח את הזכות שלו להחזיק במקרקעין כדין ואת היעדר זכותו של הנתבע להחזיק בהם. דוגמא להחזקה במקרקעין כדין, היא הסכם שכירות שנערך בין בעלים של מקרקעין לבין השוכר אותם. במצב זה מי ששוכר את המקרקעין הוא זה שזכאי להחזיק בהם כדין מכוח הסכם השכירות. 

תביעת פינוי נגד פולשים

מכתב התראה טרם הגשת תביעה לבית המשפט

כל מקרה לגופו אך באופן עקרוני, טרם הגשת תביעת פינוי נגד הפולש מומלץ לנסות להביא לסילוקו באמצעות הגשת מכתב התראה שבו יובא לידיעתו כי הוא פולש למקרקעין וגורם לנזקים. ככל והפולש לא יסלק ידו מן המקרקעין יש לפנות להגשת תביעה לסילוק יד לבית המשפט.

תביעת פינוי נגד פולשים לבית המשפט 

תביעה לסילוק ידם של פולשים צריך לדעת איך להגיש וכיצד לנהל בצורה נכונה. מדובר בהליך שמטרתו לתת לתובע סעד בדמות צו המורה על סילוק ידו של הפולש. עם הגשת כתב התביעה לבית המשפט יש להציג ראיות להוכחת העובדה שמגיש התביעה הינו בעלי המקרקעין או מי שזכאי להחזיק בהם כדין וכן ראיות על כך שהפולש מחזיק במקרקעין שלא כדין. לאחר מכן הפולש זכאי להגיש כתב הגנה מטעמו תוך 60 ימים. לאחר מכן ינהלו הצדדים הליך מקדמי של גילוי ועיון במסמכים ואף יתקיים דיון מקדמי בין בעלי הדין ובאי כוחם שמטרתו לנסות ולצמצם את הפלוגתות שבמחלוקת. בהמשך, ייקבע דיון קדם משפט בפני שופט שבמהלכו יוכלו הצדדים להעלות טענות ולבקש בקשות שונות ולאחר מכן וככל ולא ייקבע דיון קדם משפט נוסף, ייקבע ההליך לדיון הוכחות שלאחריו יינתן פסק דין מכריע.

תביעת פיצוי כספי נגד הפולש לנכס

בשולי הדברים יש לציין כי לאחר שיוכח בבית המשפט כי בוצעה פלישה שלא כדין ויינתן פסק דין לסילוק ידו של הפולש מן המקרקעין, ניתן להגיש כנגד הפולש תביעת פיצוי עבור הנזקים שהפלישה גרמה. תביעה שכזו הינה תביעה נזיקית אשר יש להוכיחה באמצעות הגשת ראיות שתומכות בנזק שנגרם. למשל, אם נגרם אובדן הכנסה או שכירות, נזקים פיזיים שנגרמו לנכס עקב הפלישה וכו'.

עורך דין ניר אביבי מתמחה בתביעות פינוי נגד פולשים וכן בתביעות לפיצוי כספי שנגרמו עקב הפלישה והנכם מוזמנים לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ וליווי משפטי. 

אולי יעניין אתכם לקרוא על תביעה לפינוי מושכר.

Facebook
WhatsApp
Email
Print