פירוק שיתוף בין יורשים

מטרת הליך פירוק שיתוף בין יורשים היא לפרק שותפות כפויה שנוצרה בין מס׳ יורשים עקב חלוקת עיזבון. כאשר אדם הולך לבית עולמו ומותיר אחריו עיזבון אשר מחולק ליורשיו והחלוקה יוצרת שותפות לא רצויה בין היורשים בנכס שחולק, ניתן לבצע פירוק שיתוף בין יורשים על ידי היורשים עצמם ובמסגרת הסכם חלוקת עיזבון או לחילופין באמצעות מינוי מנהל עיזבון לאחר הגשת תביעה לפירוק שיתוף לבית המשפט. תנאי מקדים לביצוע פירוק השיתוף הוא סילוק חובות העיזבון לנושי המנוח.

פירוק שותפות בין יורשים

הסכם חלוקת עיזבון

כאשר אדם נפטר יש לחלק את עיזבונו במסגרת צו ירושה או צו לקיום צוואה. לעיתים חלוקת העיזבון מובילה למצב שבו היורשים הופכים להיות שותפים בעל כורחם בנכס מקרקעין או בנכס מיטלטלין. כך למשל, הורה אשר מוריש נכס מקרקעין לשני ילדיו בחלוקה שווה והאחים אינם מעוניינים להיות שותפים בנכס עקב סכסוך רב שנים ביניהם, הרי שיש לפרק את השיתוף הכפוי שנוצר בנכס. ככל וישנה הסכמה בין האחים על אופן חלוקת העיזבון, ניתן לערוך הסכם חלוקת עיזבון בין האחים ולפרק את השיתוף שנוצר בצורה די פשוטה בהתאם להסכמות הצדדים. למשל, יכולים האחים לקבוע בהסכם כי הנכס יירשם במלואו על שם אחד מהם והאחר יפצה את אחיו בשווי מחצית הנכס. 

תביעה לפירוק שיתוף בין יורשים

אך מה קורה כאשר אין הסכמה על חלוקת העיזבון בין היורשים או כאשר אחד מן היורשים פועל באופן חד צדדי? מכיוון שהחוק קובע שעל היורשים לפעול בהסכמה, אז כאשר אין כזו, כאשר שווי הנכס שחלוקתו מתבקשת עלול להיפגע עקב החלוקה באופן משמעותי או כאשר אחד מנושי העיזבון מגיש תביעה לגביית חוב העיזבון לבית המשפט, הדרך לפרק את השיתוף שנוצר היא להגיש תביעה לפירוק שיתוף לבית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט ימנה מנהלים לעיזבון אשר לרוב ימכרו את נכסי העיזבון ויגישו לבית המשפט הסדר לאישורו לחלוקת העיזבון. כך למשל, יורשי נכס שאינם מגיעים להסכמה על חלוקתו יגישו תביעה לבית המשפט, כאשר לרוב הנכס יימכר בהליך התמחרות, למרבה במחיר, והתמורה שתתקבל לאחר ניכוי הוצאות שונות תחולק ליורשים.

חלוקה בעין ותשלומי איזון

חלוקה בעין של נכסי העיזבון תתבצע לרוב במצבים פשוטים כדוגמת סכום כסף שנותר לחלוקה וניתן לחלקו בעין. למשל, מנוח שהותיר אחריו 100 אלף ש״ח לשני יורשים, הרי שניתן לחלק את הסכום באופן שווה. תשלומי איזון ישולמו למשל בכדי לאזן שווי חלוקתי בין יורשים. כך למשל כאשר מנוח מותיר אחריו רכוש פיזי בחלוקה שווה כדוגמת ריהוט בית ואחד מן היורשים מעוניין בריהוט ממניעים רגשיים ואחרים, יכולים הצדדים להסכים על חלוקת הריהוט ותשלומי איזון של אחד היורשים ליורש האחר.

משרד עו"ד אביבי מתמחה בהליכי פירוק שיתוף בין יורשים, בין אם ברצונכם לערוך הסכם חלוקת עיזבון ובין אם אתם מעוניינים בפירוק השיתוף דרך בית המשפט הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו לייעוץ משפטי.

Facebook
WhatsApp
Email
Print