מכתב התראה לפני תביעה

משרדו של עורך דין ניר אביבי מתמחה בכתיבה ושליחת מכתבי התראה טרם תביעה במקרים הבאים:

 • סכסוכים עסקיים/מסחריים
 • הפרות הסכם שכירות והתראה טרם נקיטת הליכים משפטיים
 • סכסוכים אזרחיים
 • כתיבת מכתבי התראה לחברות תעופה
 • כתיבת מכתבי התראה לחייבים בגין חובות כספיים
 • ועוד

מכתב התראה לפני הליכים משפטיים הינו שירות משפטי נפוץ אשר נועד למגוון מטרות שיכולות לסייע לצדדים לפני ו/או בעת סכסוך משפטי.

מכתב התראה, פעמים רבות, משמש כמוצא אחרון לפני הגשת תביעה ועל כן אין להקל בו ראש ויש לקחת בחשבון שלאחר שליחת מכתב התראה, ישנו סיכוי לא קטן שהסכסוך יתגלגל לכדי תביעה בבית משפט.

מכתב התראה מעורך דין

מכתב התראה לפני תביעה לרוב מנוסח על ידי עורך דין, ולכך יש סיבות רבות אך העיקרית ביניהן היא הסיבה שמכתב התראה, במידה והסכסוך יגיע לפתחו של בית משפט, ישמש את הצדדים כראיה בבית משפט. על כן חשוב מאוד כיצד מנסחים מכתב התראה ולתוכן בו יש חשיבות רבה. זו הסיבה שחשוב מאוד שמכתב התראה ינוסח על ידי עורך דין מנוסה על מנת ששליחת מכתב התראה, לא יסב נזק לשולחו וימצה את דרישת הזכויות הנכונה עבור הלקוח.

מתי נכון לשלוח מכתב התראה לפני הליכים משפטיים

כפי שצוין לעיל, מכתב התראה לפני תביעה בדרך כלל ישלח כמוצא אחרון לפני הגשת תביעה בבית משפט המוסמך. כמובן שיש לקחת בחשבון שמכתב התראה שמנוסח על ידי עורך דין ונשלח מעורך דין, מעיד על עליית מדרגה מבחינת הסכסוך ומאותת לצד השני שכעת מפסיקים הצדדים לנסות לפתור או לדון בנושא הסכסוך ביניהם בלבד ושכעת מעורבים בסכסוך גם עורכי הדין של הצדדים. הדבר הנכון לעשות כאשר צד לסכסוך מקבל מכתב התראה לפני תביעה מעורך דין, הוא לפנות לעורך דין שייצג אותו ולהתייחס למכתב שקיבל ולהגיב בהתאם. זאת מפני שאם צד לסכסוך יקבל מכתב התראה לפני תביעה מעורך דין ויגיב לו בעצמו, הדבר עלול לגרום נזק רק לאותו אדם ולו רק מפני שישנו סיכוי גבוה שהוא לא מודע לכל הפרוצדורות ו/או לחקיקה הקיימת ויכול בקלות "ליפול בלשונו" ולעשות לעצמו נזק באם יגיב לאותו מכתב ללא עזרת עורך דין. 

חשוב לציין, שמכתב התראה לפני תביעה אשר נשלח מעורך דין, פעמים רבות, יהווה הסלמה במערכת היחסים הרגישה גם ככה בין הצדדים לסכסוך. על כן יש לקחת בחשבון שמרגע שליחת מכתב התראה מעורך דין ישנו סיכוי גדול שמשלב זה הצדדים "יתקשרו" ביניהם דרך עורכי הדין בלבד והסכסוך יעלה מדרגה. לכן חשוב מאוד שמי שמבקש לשלוח מכתב התראה לפני תביעה מעורך דין ידע להעריך מה מצבו של הסכסוך והאם הצדדים יכולים להגיע לפתרון ביניהם ללא מעורבות של צדדים שלישיים. במידה ונותרה עוד אפשרות לעשות כך, עדיף למצות את כל האפשרויות לפני שליחת מכתב התראה מעורך דין. במידה ומוצו כל הנסיונות והצד בסכסוך לא רואה כיצד ניתן לגשר על המחלוקות בין הצדדים באופן אישי, אזי יתכן מאוד שהגיע העת לערב עורך דין ולנסח מכתב התראה לפני תביעה.

חשיבותו של מכתב התראה לפני תביעה

למרות שהחסרון העיקרי של מכתב התראה לפני תביעה מעורך דין הינו, כפי שתואר לעיל, הסלמה ביחסים בין הצדדים, למכתב התראה לפני תביעה ישנם גם יתרונות רבים. היתרונות מורכבים מכמה יסודות:

 • מכתב התראה מעורך דין מעיד על תום לב – מדוע? מפני שעל ידי שליחת מכתב התראה לפני תביעה מנומק ורציני, מראה הצד שבשמו נשלח המכתב כי ברצונו לסיים את הפרשייה במידה והצד השני יעמוד בהתחייבויותיו. בדרך כלל במכתב התראה לפני תביעה מפרטים את העוולות שנעשו כנגד אותו צד ונהוג לתת לצד השני אפשרות לתקן את אותן עוולות. כמו כן יש לזכור שהעלאת אפשרות לפתרון הסכסוך על ידי תשלום סכום כסף ו/או מילוי תנאי בחוזה ו/או כל דבר אחר אשר יכול להביא לפתרון הסכסוך ללא שימוש בערכאות משפטיות, יחסוך מזמנו של בית המשפט וייעל את המערכת המשפטית. על כן בבוא העניין לפתחו של בית המשפט, הוא יטה לתת משקל רב יותר למילוי חובת תום הלב של הצד אשר שלח את מכתב ההתראה לצד השני.
 • ביסוס עמדת התביעה – כאשר מנסחים מכתב התראה מעורך דין נהוג להזכיר את העובדות של המקרה והסיבות שהביאו את שולח המכתב לשלוח את מכתב ההתראה. כאשר מכתב התראה לפני תביעה מנוסח באופן נכון ומפורט, במידה ולבסוף תוגש תביעה, מבסס התובע את פרטי המקרה ומבסס את עמדתו בנוגע להליך המשפטי ולעובדות המקרה. לכן כאשר שולחים מכתב התראה לפני הליכים משפטיים יש לקחת בחשבון שהמכתב ישמש את הצדדים בבית המשפט ועל כן בניסוחו של המכתב יש לקחת בחשבון פרטים רבים שיצורפו לכתב התביעה.
 • חסכון בהוצאות משפטיות- אמנם למכתב התראה לפני תביעה שמנוסח על ידי עורך דין ישנה עלות מסויימת. אך אין ספק שהעלות הינה כאין וכאפס לעומת העלויות שיהיו לצדדים באם העניין יגיע לפתחו של בית משפט. על כן שליחת מכתב התראה מפורט ומנומק עשוי להביא את הצדדים להתדיין ולהגיע לפשרה – דבר אשר בסופו של דבר יכול שייטיב עם הצדדים ויחסוך עליהם עלויות משפטיות גבוהות ובהם: עלות שכ"ט עורכי דין, אגרות, הוצאות משפטיות נלוות ועוד.

החסרונות בשליחת מכתב התראה לפני תביעה מעורך דין

למרות היתרונות שצויינו לעיל, ישנן גם חסרונות בשליחת מכתב התראה מעורך דין:

 • עליית מדרגה בסכסוך/מחלוקת בין הצדדים – כאשר אחד הצדדים שולח מכתב התראה מעורך דין לצד השני, מדובר בעליית מדרגה בסכסוך בין הצדדים וזאת מפני שהדבר הנכון לעשות על ידי הצד השני הינו לשכור עורך דין מטעמו שיגיב לדברים ולתוכן מכתב ההתראה. דבר זה יגרום לצדדים לחדול להתדיין בינם ובין עצמם וליחייב את עורכי הדין להגיב בשם לקוחותיהם. זהו חסרון מפני שכעת הסכסוך עלה מדרגה וישנו סיכוי גדול יותר שיגיע לפתחו של בית המשפט, אך במקרים רבים לא נותרה לצדדים כל ברירה ושליחת מכתב ההתראה נעשה מפני שהצדדים לא הצליחו לפתור את המחלוקת ביניהם בכוחות עצמם.
 • העלאת טענות לפני הליך משפטי – שליחת מכתב התראה לפני תביעה מחייב העלאת טענות ואזכור עובדות במכתב ההתראה. עובדה זו שלעצמה יכולה לפגוע מעט במעטה החשאיות ובאלמנט ההפתעה שיכול שיהיה קיים במידה והצדדים לא ישתמשו במכתב התראה ויגישו את תביעתם ללא מכתב התראה. מצד שני, חסרון זה מהווה גם יתרון מפני ששליחת מכתב התראה מהווה ראייה ליישום עיקרון תום הלב שמראה כי ישנו רצון אמיתי שלא להגיע לפתחו של בית משפט ולסיים את המחלוקת בין הצדדים באופן מכובד וללא התדיינות משפטית שיכולה לקחת זמן רב ולגזול ממשאביו של בית המשפט.

בסופו של דבר לשליחת מכתב התראה לפני תביעה ישנם יתרונות רבים והוא יכול להוות פתרון של ממש במקרים מסויימים ואף להוביל לפשרה שתסגר בין הצדדים מבלי לעבור להתדיינות משפטית.

למשרדנו נסיון רב בניסוח מכתבי התראה לפני תביעה ומתמחה בניסוח ועריכת מכתבי התראה ליחידים וחברות.

לפרטים נוספים ולייעוץ משפטי צרו קשר!

Facebook
WhatsApp
Email
Print