פתיחת חברה בע"מ

עורך דין ניר אביבי – מתמחה בפתיחת חברה בע"מ

חברה בע"מ היא למעשה חברה בערבון מוגבל, אשר זהו גוף משפטי נפרד לחלוטין מהבעלים המחזיק במניותיו.

חשוב להבין עובדה זו שכן על פניו זו אחת הסיבות שפעמים רבות מומלץ לפתוח חברה בע"מ על פני עוסק מורשה. כמובן שיש סיבות נוספות לכך שהן חשבונאיות ופיננסיות, אך אין ספק שעובדת היות החברה אישיות משפטית נפרדת לחלוטין מהישות שמחזיקה במניותיה, גורמת לעוד ועוד אנשי עסקים ומשקיעים לפתוח חברה בע"מ ולא עוסק מורשה.

עורך דין ניר אביבי מתמחה בפתיחת חברה בע"מ ובהקמה של עסקים וחברות עבור עסקים, שותפים ומייסדים.

במאמר זה, נסקור את היתרונות הקיימים בחברה בע"מ ומה חשוב לשים לב אליו כאשר מתלבטים בפתיחת חברה בע"מ.

פתיחת חברה בע"מ

פתיחת חברה בע"מ – היתרונות

אז ראשית כפי שפירטנו בתחילת המאמר, לחברה בע"מ יש יתרונות רבים וביניהם העובדה שהחברה הינה ישות משפטית נפרדת, כלומר, לחברה יש ח.פ (ח.פ הוא למעשה תעודת הזהות של החברה) והח.פ הוא למעשה מספר הזהות של החברה כאמור. כלומר, למחזיקי המניות בחברה ולבעלים של החברה אין אחריות אישית ומשפטית על החברה ומדובר בשני גופים נפרדים לחלוטין. ועדיין, לעניין זה חשוב להדגיש את העובדה שבמידה ובעל מניות בחברה ו/או מנהל בחברה נתן ערבות אישית לצד שלישי כלשהו,  להתחייבויות החברה (כמו למשל ערבות אישית לבנק בעת פתיחת חשבון בנק עבור החברה), אז לנותן הערבות יש סיכון אישי שבמקרה זה וודאי שהבנק ידרוש מנותן הערבות לפצות אותו במידה והחברה תהיה חייבת לו כספים.

לכן, חשוב מאוד לשים לב גם לעניין זה של מתן ערבות אישית בעת פתיחת חשבון בנק לחברה ו/או מתן התחייבויות לצדדים שלישיים אשר דורשים מתן ערבות אישית מהבעלים של החברה.

ליתרון הפרדת הגופים המשפטיים, יש כמובן מגבלה נוספת, והיא הפסיקה ההולכת והגוברת של האפשרות "להרים מסך" בין החברה לבעל המניות בה. במה דברים אמורים? אם פעם לא היה ניתן כלל וכלל לפנות אל הבעלים של החברה ולתבוע אותו בבית משפט בהנחה שחברה היתה חייבת כספים ו/או פשטה את הרגל, היום על פי בית המשפט העליון והפסיקה הענפה בתחום, ניתן במקרים מיוחדים לבצע הרמת מסך בין החברה לבין הבעלים של החברה, ובכך לחייב את הבעליה של החברה בחובות החברה.

הדבר ייעשה רק במידה ומדובר בחוסר תום לב של הבעלים של החברה ולרוב בחברות של בעלים יחיד (כאשר אדם אחד מחזיק בכלל מניות החברה).

ובכל זאת, על אף הסייגים שציינו לעיל, לחברה בע"מ יש יתרונות רבים אשר מקנים לבעלי החברה הגנה משפטית וכן יתרונות אחרים ורבים.

פתיחת חברה בע"מ – כמה עולה התהליך?

פתיחת חברה בע"מ מחייבת דבר ראשון בתשלום אגרה לרשם התאגידים (רשם החברות), האגרה נכון להיום עומדת על סך של 2,182 ש"ח כאשר פותחים את החברה אופן מקוון. בנוסף לכך את פתיחת החברה חייב לבצע עורך דין ו/או רו"ח מוסמך שחותם על מסמכי התאגיד ובנוסף יש לאמת בתצהיר את חתימות הבעלים של החברה וחברי הדירקטוריון בחברה אצל עורך דין.

התעריף המומלץ של לשכת עורכי הדין בדבר פתיחת חברה בע"מ כאשר מדובר בתקנון התאגדות סטנדרטי, עומד על סך של 1,862 ש"ח, ולכן סביר להניח שעורכי דין בתחום המסחרי ודיני תאגידים וחוזים, שמתמחים בפתיחת חברה בע"מ יגבו לא פחות מ-2,000-2,500 ש"ח לפתיחת חברה בע"מ עבור חברת יחיד (כאשר רק אדם אחד מחזיק בכל מניות החברה ) ועל פתיחת חברה עם מספר שותפים ו/או עם תקנון שאינו סטנדרטי, שכר הטרחה שיגבה עורך הדין יכול לעמוד על כמה אלפי ש"ח לא מבוטלים שכן מדובר בעבודה הדורשת דיוק והבנה בדיני חברות ובתקנות השונים של רשם החברות והחוק.

פתיחת חברה בע"מ – איזה מסמכים עוד דרושים?

פתיחת חברה בע"מ מחייבת בדרך כלל עריכת הסכם מייסדים לשותפי החברה (למעט בחברת יחיד שאז הבעלים של החברה הוא אדם אחד ואין תמיד צורך בכך). הסכם מייסדים הינו הסכם אשר בתוכו מאגדים את כל החובות והזכויות של בעלי המניות בחברה, כיצד מקבלים החלטות בחברה, באיזה אופן, מי מוסמך לחתום בשם החברה ולפתוח חשבון בנק, לחתום על שיקים בשם החברה ועוד, כיצד מקבלים החלטות בחברה? באיזה רוב, כיצד נפרדים השותפים בחברה במקרה של מחלוקות, מהו אופן חלוקת הדיבידנדים (רווחים) בחברה, ועוד סעיפים רבים.

לכן, עריכת הסכם שותפות הינו מרכיב חשוב מאוד בעת פתיחת חברה בע"מ וחשוב לעשות אותו עם עורך דין מסחרי וחוזים בקיא ומיומן.

עורך דין ניר אביבי הינו עורך דין חוזים וכן עורך דין מסחרי מנוסה בתחומו, וככזה עורך דין אביבי מתמחה בפתיחת חברה בע"מ ובעריכת הסכם מייסדים, הקמת שותפויות ועוד.

לפרטים נוספים וליצירת קשר עם עורך דין ניר אביבי בכל הקשור לפתיחת חברה בע"מ ועוד, צרו קשר בטלפון 077-7298914.

Facebook
WhatsApp
Email
Print