חוזה שכירות לעסק

חוזה שכירות לעסק – הסכם בין שני גופים מסחריים

חוזה שכירות לעסק הינו הסכם שכירות חשוב שיש לשים עליו דגש רב, שכן הסכם זה נועד בשביל להסדיר את יחסי השכירות בין עסק – שלפעמים הינו חברה בע"מ או של עוסק מורשה, ובין המשכיר שגם הוא ברוב המקרים מוגדר בחוק כחברה בע"מ או עוסק מורשה. זאת בניגוד לחוזה שכירות של דירה לדוגמא, שהוא חוזה בין שני צדדים לחוזה (או יותר) פרטיים שלהם אחריות אישית לגבי ההסכם.

בדיוק מסיבה זו, הסכם שכירות לעסק בדרך כלל יכלול בתוכו תניות באשר לעסק השוכר את המשרד/החנות/המפעל וכו' אך גם ברוב המקרים יכיל בתוכו תניות גם לבעל העסק השוכר ועל כן מקובל לבקש ערבות אישית של בעל העסק לכל מקרה שיהיה. 

מסיבות אלו, חשוב לשים את הדגש בין חוזה שכירות רגיל בין אנשים פרטיים, לבין חוזה שכירות לעסק אשר מהווה הסכם שכירות בין שני גופים מסחריים.

הדגשים שחשוב שחוזה שכירות לעסק יכלול

כפי שצויין לעיל, חוזה שכירות לעסק הינו חוזה אשר משמש שני גופים מסחריים – המשכיר בדרך כלל יהיה עסק ו/או חברה בע"מ אשר בנוסף להיותה גוף מסחרי, צריכה לדווח על ההכנסה לרשויות המס ובנוסף לכך להוציא חשבונית/קבלה על קבלת הכספים עבור השכירות.

ומהצד השני השוכר יהיה העסק עצמו, אשר יוכל להזדכות על הוצאת השכירות וכן על רכיב המע"מ בשכירות. 

מהם הדגשים החשובים בחוזה שכירות לעסק:

  • חוזה שכירות לעסק צריך שיכלול את פרטי הצדדים המסחריים (שמות העסקים) אך גם את שמות בעלי התפקידים הראשיים ו/או מורשי החתימה של אותו עסק. לכל מקרה שיהיה ולמקרה שבין הצדדים תתעורר מחלוקת, חשוב שיהיה למי לפנות במידה של סכסוך ו/או דרישה כלשהי.
  • במקרה שמשכירים את המושכר לעסק ו/או חברה בע"מ, חשוב שיהיה ממי להפרע במקרה שדמי השכירות לא ישולמו במועד או בכלל. לכן מקובל לבקש ערבות אישית של בעל העסק במקרה של השכרה לעסק. במקרה של מתן ערבות אישית, גם במידה והחברה תהיה חדלת פרעון ו/או לא תוכל לשלם את דמי השכירות. יוכל המשכיר לפנות לנותן הערבות האישית אשר בדרך כלל יהיה בעל העסק, ולדרוש את התשלום עבור דמי השכירות שלא שולמו. על כן יש חשיבות רבה לקבלת ערבות אישית.
  • יש לקבל ערבויות מתאימות במקביל לקבלת שיקים ו/ואו תשלום דמי השכירות. ערבויות מתאימות ישמשו את המשכיר במידה ודמי השכירות לא ישולמו כמובן. הערבות המומלצת למשכיר הינה ערבות בנקאית אוטונומית אשר מבטיחה שהכסף שנמצא בערבות יסגר בחשבון נפרד בבנק ועל כן המשכיר יוכל לוודא שהוא מסוגל להפרע מן השוכר גם במקרה שבו השיקים עבור דמי השכירות לא מכובדים על ידי הבנק.
  • מומלץ שתהיה בחוזה שכירות לעסק אופצית הארכה ובכלל, שחוזה השכירות יהיה מוגדר לטווח ארוך. שכן עסקים בדרך כלל צריכים יציבות ומקומו של העסק הינו המוניטין שלו ועל כן יש לדאוג בחוזה השכירות לאופציית הארכה קבועה בחוזה.
  • חוזה השכירות צריך שיכלול את כל הסיכומים שהיו בכתב ובעל פה טרם החתימה על חוזה השכירות. יש לזכור שהחוזה בדרך כלל מבטל כל הסכם שהיה קיים לפני ההסכם בכתב שנחתם, ועל כן יש לדאוג שכל מה שסוכם בין הצדדים יעלה על הכתב בהסכם השכירות.
  • מומלץ לקבוע סמכות שיפוט מקומית בין הצדדים. לדוגמא עם המושכר נמצא בעיר חיפה, וכל צד נמצא בעיר אחרת, מומלץ לקבוע בחוזה שכירות מהו גורם השיפוט הרלוונטי שלו הסמכות לדון בתובענה (כמובן שסמכות השיפוט צריכה להיות גם בהתאם לחוק ולדרישות החוק). לפעמים מסכמים הצדדים שבמקרה של סכסוך משפטי ימונה בורר מוסכם בין הצדדים ובמידה ולא יסכימו הצדדים על בורר מוסכם, ימנה גורם שלישי (למשל יו"ר לשכת עורכי הדין) בורר מטעמו לדון בסכסוך. במידה והצדדים מעוניינים מראש שבורר ידון בכל סכסוך שעשוי להתגלע בין הצדדים, מומלץ לציין זאת בחוזה.

חוזה שכירות לעסק – מומלץ שייעשה על ידי עורך דין מומחה בתחום

חוזה שכירות לעסק הינו חוזה מורכב, אשר מכיל תניות חוזיות רבות ויכולה להיות לו השפעה ארוכת טווח על העסקים המעורבים בו. לכן מומלץ שלא להקל ראש בחוזה שכירות לעסק ולשכור את שירותיו של עורך דין שמתמחה בחוזה שכירות לעסק ומתמחה במשפט מסחרי. משרדנו מתמחה במשפט מסחרי וכן בחוזה שכירות לעסק ומסייע ללקוחות עסקיים רבים בחוזים עסקיים שונים.

לפרטים נוספים ולייעוץ משפטי בתחום, צרו קשר!

Facebook
WhatsApp
Email
Print