הפקעת קרקע חקלאית

הפקעת קרקע חקלאית הינה דבר שכיח אשר קורה באופן שגרתי בישראל. הסיבה לכך טמונה בעיקר בהרחבת הכבישים ושיפור התשתיות אשר גורמים להפקעות בשל סלילת כבישים, ו/או רכבות בעיקר.

הפקעת קרקע חקלאית – מאפשרת קבלת פיצוי הולם

אמנם על פי חוק למדינה ולרשויותיה יש זכות להפקיע קרקע מבעליה, אך חשוב לדעת כי על פי הפסיקה וגם על פי החוק, המדינה ומוסדותיה נדרשים לפצות את מי שהפקיעו לו קרקע בסכום אשר מבטא את מחירה של הקרקע כאילו מחר אותה בשוק החופשי.

החוקים המרכזיים שמתייחסים להפקעות ובגינם ניתן להפקיע קרקע הינם החוק לתיקון פקודת הקרקעות אשר מעניק לשר האוצר את הסמכות להפקיע קרקע מבעליו, וחוק התכנון ובניה אשר מאפשר לועדה לתכנון ובניה לבצע את ההפקעה.

בעבר על פי חוק היה ניתן להפקיע קרקע עד ל-40% ואפילו 50% ללא מתן פיצויים לבעלי הקרקע. עובדה זו גרמה לבעלי קרקעות רבים אשר הפקיעו את קרקעותיהם לפגיעה קשה בזכותן הקניינית, ועל כן בית המשפט העליון בפסיקה מהפכנית בשנת 2018, קבע כי פיצויי ההפקעה ייחושבו כבר מהפקעה מהמטר הראשון, זאת בתנאים מסויימים ובהפקעות שנעשות מכוח החוק לתכנון ובניה. אך למרות זאת גם הפקעות שנעשות מכורח חוקים אחרים כגון החוק לתיקון פקודת הקרקעות, חוק מסילות הברזל ועוד, מכירים היום בזכות זו ומעניקים פיצוי כבר מהמטר הראשון גם הם.

הפקעת קרקע חקלאית – לפעמים הפיצוי לא מועט

חשוב לציין שישנן קרקעות חקלאיות רבות אשר מופקעות עקב כך שקיימת בדרך כלל קרבה רבה בין קרקעות חקלאיות לתכנון תשתיות, כבישים, מסילות רכבת ובכלל לאיזורי פיתוח תשתיות ברחבי הארץ. מכיוון שמדינת ישראל נמצאת בתנופת בניה ופיתוח בצורה מתמדת, כך גם שטחים חקלאיים רבים וקרקעות חקלאיות נמצאים בלב מוקד הפיתוח ועל כן קרקעות רבות מופקעות.

מכיוון שקרקעות חקלאיות בהרבה פעמים נמצאות בבעלות משותפת של בעלי קרקע – הנקראת בעלות ב"מושא". פעמים רבות כאשר קרקע חקלאית מופקעת מהבעלים, מדובר בקרקע שנמופקעת ממספר רב של בעלים שכן בעלות במושא הינה בעלות בכל גרגיר וגרגיר בקרקע. זאת הסיבה שבדרך כלל בהפקעה במושא יקבלו כל בעלי הקרקע פיצוי יחסי על החלק היחסי שבהם הם מחזיקים בכל הקרקע.

גובה פיצויי ההפקעה ייחושבו לפי הערכת שמאי אשר מעריך את הקרקע לפי תוכנית מתאר מקומיות וארציות, תוכניות פיתוח ותמ"א שנמצאת על האיזור. קרקעות שנמצאות באיזורים בהם מתוכננת בניה רבויה בעתיד ו/או תוכניות מתאר אשר מייחסות לקרקע פוטנציאל השבחה גדול, אמורות להיות מחושבות בהתאם, ועל כן פעמים רבות ישנן מחלוקות על גובה סכום הפיצויים. הסיבה לכך היא שלמדינה ולבאי כוחה (כדוגמת השמאי אשר היא מעסיקה), ישנו אינטרס ברור להוציא לבעלי הקרקע שמאות נמוכה בגין הקרקע, על מנת לשלם פחות פיצויים. על כן בעלי קרקעות חקלאיות אשר מקבלים שומה משמאי מטעם מוסדות המדינה, צריכים לקחת בחשבון ששומה זו אינה סופית ויתכן ויעשו טוב אם יקחו שמאי מטעמם או יפנו לועדת השגה על מנת לבקש מינויו של שמאי מכריע.

כך או כך, גובה הפיצויים יקבע על פי מחירי הקרקעות באיזור הסמוך ויתחשב בעסקאות שנעשו באותו איזור בשטחים דומים.

משרדנו מטפל בהפקעת קרקע חקלאית ומייצג בעלי קרקעות אשר צריכים להתמודד מול הפקעת קרקע והשלכותיה תוך כדי פניה לערכאות מתאימות, מינוי שמאי לבדיקה חוזרת ועוד.

לפרטים נוספים צרו קשר!

Facebook
WhatsApp
Email
Print