הפרה יסודית של הסכם

הפרה יסודית של הסכם

כאשר מדברים על הפרה יסודית של הסכם מכר, בדרך כלל האסוציאציות שעולות לנו הן של מישהו שלא שילם את כל התשלום בעסקה, לרוב עסקאות מכר דירות יד שניה. או ספק שלא בהכרח סיפק לנו את הסחורה שרכשנו, ועוד מקרים קלאסיים של הפרות הסכמים שאנו מכירים מחיי היום יום.

כל אלו נכונים, אבל במרחב שבו אנחנו חיים, רובנו נחשפים להפרות יסודיות של הסכמים באופן יומיומי מבלי שנשים לב לכך בכלל.

בשביל להבין במה דברים אמורים, יש לשים לב לאופן שבו החוק מגדיר הפרה יסודית של חוזה.

בסעיף 6 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרות חוזה) הפרה יסודית מוגדרת כך: "הפרה יסודית" – הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתיחשב ליסודית; תניה גורפת בחוזה העושה הפרות להפרות יסודיות ללא הבחנה ביניהן, אין לה תוקף אלא אם היתה סבירה בעת כריתת החוזה."

הפרת הסכם מכר
מהי הפרת הסכם מכר?

מסעיף זה אנו למדים, שלמעשה כל הפרה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה – תחשב להפרת הסכר מכר יסודית. נקודה זו היה מעניינת ביותר כאשר אנחנו ניגשים לבחון הפרה יסודית.

דוגמא להפרת הסכר מכר

נניח וסוכם בין לוי לשמעון, שלוי מוכר לשמעון את האופניים שלו עבור 100 ש"ח. השניים לא רשמו חוזה, נפגשו בשעות הצהריים ליד דוכן מיצים בשדרות רוטשילד בתל אביב, אמרו שלום זה לזה ולחצו ידיים. לאחר מספר דקות של שיחת חולין העביר שמעון ללוי 100 ש"ח כמוסכם ולוי תמורת התשלום מסר לידי של שמעון את האופניים.

לאחר שלוי עלה על האופניים והחל לפדל, גילה שאינו מצליח. שמעוןירד מהאופניים והסתכל על השרשרת של האופניים, השרשרת הייתה קרועה וראה שגם גלגלי השיניים שמחזיקים את השרשרת שבורים כך שגם אם יחליף שרשרת לא יצליח לפדל.

שמעון חזר אחורה כ-50 מ"ר למקום הפגישה עם לוי אך לא ראה את לוי, שמעון ניסה להתקשר ללוי אך לוי. שמעון הבין שהוא זרק את כספו לשווא, שכן רכש אופניים שאינן שוות לו את כספו.

האם לוי הפר הפרה יסודית את ההסכם עם שמעון? בבדיקתנו עלינו לבחון מהם התנאים להפרה יסודית מצד לוי – האם שמעון היה מתקשר בהסכם זה לו צפה שאופניו של לוי ימסרו לו שבורות ולא יוכל לרכב עליהם?

במידה ולוי היה מודיע לשמעון לפני הרכישה כי עליו לדעת כי האופניים במצב לא תקין וכי יש לתקן זאת, סביר להניח שבמקרה כזה ההפרה אינה יסודית, אולי לא היתה כאן הפרה כלל וכלל מפני שלוי יטען שהוא התריע בפני שמעון שזהו המצב של האופניים וכי לא ניתן לרכב עליהן. אך משלא הודיע לוי לשמעון על מצב האופניים, שמעון לא ידע שמצב האופניים פגום.

במקרה המתואר הצדדים אף לא חתמו על הסכם, ולמעשה ההסכם ביניהם היה בעל פה. הסכם בעל פה הוא הסכם לכל דבר ועל כן יש לכבד אותו כדי לא להסתכן בהפרה של הסכם מכר.

לסיכום המקרה של לוי ושמעון, הפרה יסודית של הסכם מכר יכולה להיות גם בדברים הקטנים, כאשר אין חוזה בכתב ומדובר בעסקה או התחייבות שנעשית בעל פה.

להתייעצות עם עו"ד ניר אביבי ולעוד מידע לגבי הפרה של הסכם מכר – מוזמנים ליצור קשר

 

קראו גם לגבי ביטול חוזה

Facebook
WhatsApp
Email
Print