אכיפת חוזה

עורך דין לאכיפת חוזה – כי חוזה צריך לקיים!

אם חיפשתם עורך דין לאכיפת חוזה – אתם במקום הנכון.

עו"ד לאכיפת חוזה הינו הסעד העיקרי במקרה של הפרת חוזה ע״י מי מהצדדים.

סעד האכיפה הינו מצב שבו אחד הצדדים מפר את החוזה, והצד השני מעוניין לכפות על הצד המפר את קיומו של החוזה.

עורך דין לאכיפת חוזה

לא תמיד ניתן לבצע אכיפת חוזה

על פי סעיף 3 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, הנפגע מהפרת חוזה רשאי לדרוש מהצד המפר שיקיים את החוזה אלא אם כן נתקיים אחד מהתנאים האלו:

(1)   החוזה אינו בר-ביצוע;

(2)   אכיפת החוזה היא כפיה לעשות, או לקבל, עבודה אישית או שירות אישי;

(3)   ביצוע צו האכיפה דורש מידה בלתי סבירה של פיקוח מטעם בית משפט או לשכת הוצאה לפועל;

(4)   אכיפת החוזה היא בלתי צודקת בנסיבות הענין.

על פי סעיף 4 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 נפגע מהפרת חוזה, אשר מבקש את סעד אכיפת החוזה, עליו לעמוד ב״דוקטרינת הקירוב״ אשר השתרשה בפסק הדין בע"א 11965/05 עיזבון המנוח מרדכי קליין נ' שרון.

הרעיון העיקרי שביסוד דוקטרינה זו הוא כי יש לחתור, ככל הניתן, לקיום החוזה ולהגשמת המטרה העומדת ביסודו, גם אם מתברר בהגיע שעת ביצועו כי אין אפשרות לקיימו ככתבו וכלשונו.

עורך דין לאכיפת חוזה או ביטול?

למרות שסעד האכיפה הינו סעד מתבקש מתוצאה של הפרת חוזה, ישנם מקרים בהם לא ניתן לאכוף את החוזה ו/או שביטול חוזה הוא הסעד העדיף. לכן חשוב לבחון מהו הסעד הנדרש ולבחון כל מקרה לגופו באם מתבקש סעד של אכיפת חוזה או סעד של ביטול חוזה משפטי – רצוי וחשוב להעזר בשירותיו של עו"ד לאכיפת חוזה.

עו"ד חוזים ממשרדנו מטפלים בהפרות חוזים ובאכיפת חוזים ומייצגים חברות ויחידים בענייני דיני חוזים, הפרות חוזה, ביטול חוזים, פיצויים ועוד.

לפרטים נוספים ויצירת קשר עם ניר אביבי עו"ד לאכיפת חוזים – לחצו כאן