בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת – כל מה שרצית לדעת

בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת – סקירה כללית

פעמים רבות מגיעים למשרדו של עורך דין ניר אביבי, לקוחות אשר נמצאים בסכסוך עם אחד השכנים בבניין המשותף ו/או עם אחד השכנים הסמוכים לבית המגורים.

הסכסוכים בגינם ניתן להגיש בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת הם מגוונים ולרוב נגרמים עקב:

 • אלימות מצד אחד השכנים כגון: צעקות, אלימות פיזית, איומים וכו'
 • הטרדה מצד שכן ואיומים
 • חסימת דרכי מעבר בשבילים ו/או דרכים משותפים
 • פגיעה בפרטיות מצד אחד השכנים (מציצנות, צפייה על בית המגורים)
 • ועוד

בדרך כלל כאשר אחד השכנים פועל באחת הדרכים המפורטות לעיל, ניתן להגיש לבית משפט השלום בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת, אשר הוסדר בחוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001 ובו נקבעו הכללים שבגינם ניתן להגיש בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת, כיצד יש להגיש את הבקשה ובאיזה תנאים תתקבל הבקשה.

על פי החוק, את הבקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת יכול להגיש אחד מאלו:

 • האדם שנפגע כתוצאה מההטרדה או מישהו מטעמו;
 • היועץ המשפטי לממשלה;
 • תובע משטרתי.

כמו כן את הבקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת יש להגיש בטופס ייעודי לשם כך .

כיצד מתקיים הדיון בבקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת?

ראשית מרגע הגשת הבקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת, בית המשפט יקבע דיון בהקדם האפשרי ובדרך כלל הדיון יקבע תוך מספר ימים שכן קרו מקרים בעבר שבהם מיום הגשת הבקשה ועד למועד הדיון, אירעו אירועי אלימות חריגים (יש לזכור שצו הטרדה מאיימת ניתן גם במקרים שבהם בני משפחה מתלוננים האחד על השני).

כמו כן ניתן להגיש בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד, אך אז יקבע בית המשפט דיון בנוכחות שני הצדדים בהקדם האפשרי.

בית המשפט במעמד הדיון יחליט אם לקבל את הבקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת או לדחות אותה, ואם יקבל את הבקשה יקבע באילו תנאים ומהם הסעדים שיקבל המבקש.

בין הסעדים שבית המשפט יכול לקבוע במועד הדיון:

 • להרחיק את הפוגע מהנפגע
 • לאסור על החזקת נשק (גם אם מדובר בעבודתו של הפוגע)
 • לאסור על הפוגע ליצור קשר עם הנפגע
 • ועוד.

תוקפו של צו למניעת הטרדה מאיימת שניתן על ידי בית המשפט, ינתן עד לתקופה של חצי שנה, אך יכול בית המשפט להאריך את הצו עד לתקופה של שנה.

כמו כן על פי ס' 8 לחוק, במידה ומי שניתן נגדו צו למניעת הטרדה מאיימת יפר את הצו, שוטר מוסמך יהיה לעצור אותו ולהביאו בפני שופט.

הגשת תלונת סרק לבקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת

בס' 9 לחוק, קבע המחוקק סנקציות במקרים בהם מגישים תביעת סרק בגין בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת, הוא יכול להשית על מתלונן השווא. סעיף זה חוקק בכדי למנוע ממתלוננים סדרתיים או מתלוננים שמתלוננים בשביל לפגוע בשכניהם, להגיש תלונות סרק אלו.

במקרה של הגשת תביעת סרק, יכול בית המשפט להשית על המתלונן הוצאות לטובת המדינה וגם הוצאות לטובת מי שהגישו נגדו את הבקשה למתן צו.

בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת – מומלץ להגיש עם עורך דין

מנסיוננו, מומלץ להגיש בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת בסיוע של עורך דין שמתמחה בתחום.

הרבה פעמים בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת הוא רק חלק מהליך נגד דייר ו/או שכן, שכן במרבית הפעמים במקביל יש להגיש תביעה אזרחית נגד אותו שכן הכוללת סעדים כגון: הגשת תביעה כספית, הגשת תביעה לצו עשה, הגשת תביעה לסעד הצהרתי ועוד כנגד אותו דייר ו/או שכן.

במקביל, במועד הדיון, חשוב מאוד להתמקד בדברים מסויימים ולעמוד בדרישות החוק ולכן מומלץ מאוד לשכור את שירותיו של עורך דין שמתמחה בהגשת בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת ובסכסוכי שכנים וכן בתביעות משפטיות נגד דייר ו/או שכן.

עורך דין ניר אביבי – מתמחה בהגשת בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת

עורך דין ניר אביבי הינו עורך דין מקרקעין מומלץ ומתמחה בסכסוכי שכנים ובהגשת תביעות לבית המשפט בנושאים הקשורים לתביעה נגד דיירים בבית המשותף, תביעות כספיות, צוי עשה, תביעה לפינוי מושכר, ועוד.

כמו כן מתמחה המשרד בהגשת בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת נגד שכן ו/או דייר בבית המשותף.

לפרטים נוספים וליצירת קשר עם עו"ד ניר אביבי צרו קשר בטלפון 073-7258914.

Facebook
WhatsApp
Email
Print