מס שבח

מס שבח הינו המס שמשולם בעבור עסקאות מקרקעין על השבח של העסקה. מס שבח יכול להיות מס שמחושב באופן לינארי, או בצורות אחרות תלוי בגיל הנכס, תאריך עסקת הקניה לעומת עסקת המכירה ועוד גורמים רבים אשר משפיעים על גובה מס שבח ואופן חישובו.

לעיתים אף ניתן לקבל פטור ממס שבח וזה במידה ועומדים בתקנות הקבועות בחוק, לדוגמה, פטור דירה יחידה מזכה, דירה ראשונה ועוד.

על כן, משרדנו מייצג לקוחות רבים בעסקאות מכר מקרקעין ואגב כך עוסק בדיווח שוטף לרשויות המס תוך כדי מתן ייעוץ פרטני לכל לקוח על היקף המס הצפוי לו בכל עסקה.

לפרטים נוספים בנושא מס שבח צרו קשר