הפקעות מקרקעין

על פי החקיקה הקיימת לרשויות המדינה מותר להפקיע קרקע ולהשתלט על קרקע ומבנים של בעלי קרקעות בישראל. חוק התכנון והבנייה וחוק פקודת הקרקעות מאפשרים למדינה לתפוס כל קרקע שמיועדת לצורך ציבורי ולהפקיע אותה מבעליה.

חשוב לדעת שהפקעה מכוח החוקים הללו מזכה את בעליה בתשלום פיצויים בגין תפיסת המקרקעין.

משרדנו מטפל בהפקעות מקרקעין מכוח החוק לתכנון ובניה ומכוח פקודת הקרקעות ומייצג בעלי קרקע שהופקעו המקרקעין שלהם הן בהליכים מול רשויות המדינה, והן בייצוג מול ועדות השגה, ערעורים לבתי משפט ועוד.

רבים מהלקוחות שפונים למשרדנו בעניין הפקעות, אינם מודעים לזכויותיהן ואף לא מודעים להליכים אשר עומדים לזכותם מול השלטונות בעת ההפקעה. חשוב לדעת שלוח הזמנים הוא חשוב ביותר כאשר המדינה מפקיעה קרקעות וכי יש לבעל הקרקע פרק זמן מוגבל להתנגד להפקעה או לערער על גובה הפיצויים שהוצע לו.

פעמים רבות סכום הפיצויים שמוצע על ידי המדינה הינו קטן ממה שבפועל היא צריכה לפצותו וכי יש פעולות שנדרשות מבעל הקרקע על מנת שיוכל למקסם את הפיצוי עבורו.

משרדנו מטפל בהפקעות מקרקעין מכוח חוק התכנון והבניה וחוק פקודת הקרקעות לצרכי ציבור ומעניק ללקוחותינו הגנה מירבית על זכויותיהם בכל מה שקשור להפקעות מקרקעין והפיצויים בגינם.

לפרטים נוספים צרו קשר!

הפקעות מקרקעין