אכיפת חוזה מקרקעין

אם אתם צריכים עורך דין לאכיפת חוזה מקרקעין הגעתם למקום הנכון – לעורך דין מקרקעין ניר אביבי ניסיון רב במשפט אזרחי בכלל ובדיני מקרקעין בפרט לרבות ייצוג בערכאות שיפוט העוסקות בנושאים אלו.

אכיפת חוזה מקרקעין

מתי נבקש לאכוף חוזה מקרקעין

חוזה מקרקעין הוא חוזה לכל דבר ועניין וכפוף להוראות החוק בכלל ולהוראות חוק החוזים בפרט. כאשר חותמים צדדים על חוזה מקרקעין ומתגלע ביניהם סכסוך כזה או אחר, כך שאחד מן הצדדים (או שניהם) מפר את החוזה, עלול הנפגע מן ההפרה להיות זכאי לתבוע את אכיפת החוזה או לבטלו ואף להיות זכאי לפיצויים שנגרמו עקב ההפרה. למעשה, דרישה לאכיפת החוזה תיעשה באמצעות הגשת תביעה לבית המשפט המחוזי בסעד של אכיפת הסכם המקרקעין.

מתי לא ניתן לאכוף חוזה מקרקעין

בהתאם לס' 3 לחוק החוזים (תרופות), לא בכל מצב ניתן לאכוף חוזה וזה תלוי נסיבות ומשתנה ממקרה למקרה. לפי ס' 3 הנפגע מהפרת החוזה זכאי לאכיפתו אלא אם מתקיים אחד מן המצבים הבאים:

החוזה אינו בר ביצוע – סעד של אכיפה לא יועיל שכן לא ניתן לאכוף את החוזה.

אכיפת החוזה היא כפיה לעשות או לקבל, עבודה אישית או שירות אישי – במצב בו סעד האכיפה יכפה על נותן שירות אישי לתת שירות או על מבצע עבודה אישית לבצע עבודתו – לדוגמא, מעסיק פרטי שפיטר עובד שלא כדין והעובד הגיש תביעה לבית המשפט בסעד של אכיפת חוזה ההעסקה שמשמעותו החזרת העובד בכוח לעבוד אצל המעסיק. בתי המשפט בדרך כלל ימנעו מאכיפה במקרה זה ויעדיפו פסיקת פיצויים.

ביצוע צו האכיפה דורש מידה בלתי סבירה של פיקוח מטעם בית משפט או לשכת ההוצאה לפועל – כאשר מתן צו האכיפה דורש פיקוח שוטף של בית המשפט באופן מכביד, בתי המשפט יימנעו ממתן סעד של אכיפה.

אכיפת החוזה היא בלתי צודקת בנסיבות העניין – מדובר בעניין של שיקול דעת השופט היושב בדין, שעל פי נסיבות כל מקרה ומקרה יקבע האם סעד האכיפה צודק וראוי או לא.

אכיפת חוזה מקרקעין ודוקטרינת ביצוע בקירוב

באופן עקרוני, ככל שניתן לקיים חוזה שנערך בין צדדים, בתי המשפט ייטו לפסוק לטובת קיום החוזה. כך שבמידה והוגשה תביעה למתן צו לאכיפת חוזה מקרקעין ובית המשפט יתרשם כי ניתן לאכוף את החוזה סביר להניח שכך בית המשפט יפסוק וזאת גם אם יש בידו חלופות אחרות שכן פסיקה שלפיה ניתן לקיים את החוזה עדיפה על פסיקה שלפיה לא ניתן לקיימו. דוקטרינת ביצוע בקירוב הינה דוקטרינה משפטית, הקובעת כי יש לחתור ככל הניתן לקיום חוזה ולהגשמת המטרות העומדות במרכזו וביסודו של החוזה, גם אם מתברר שלא ניתן לעשות זאת ככתבו וכלשונו. במילים אחרות, לבית המשפט יש את הסמכות לערוך שינויים בתנאי החוזה ובאופן ביצועו בכדי להגשים את מטרת קיומו אך עליו לעשות זאת בזהירות ובמשורה על מנת שלא יווצר מצב של כריתת חוזה חדש המשנה את מאפייניו העיקריים של החוזה המקורי.

עורך דין ניר אביבי מתמחה בתביעות אכיפת חוזה מקרקעין והנכם מוזמנים לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ וליווי משפטי. 

Facebook
WhatsApp
Email
Print