עילות לביטול חוזה

עילות לביטול חוזה – הפרה רגילה והפרה יסודית

משרדו של עו"ד ניר אביבי מתמחה בהפרת חוזה המקנה את האפשרות לביטול חוזה על ידי הצד הנפגע. פעמים רבות מגיעים למשרדו של עו"ד ניר אביבי לקוחות אשר נפגעו מהפרת חוזה, אך לא יודעים אם עקב ההפרה ניתנה להם העילה לביטול החוזה.

בשביל להבין מתי ניתן לבטל חוזה, נעבור על מספר עקרונות בדיני החוזים המאפשרים לבטל חוזה במקרה של הפרה.

הפרה יסודית של חוזה – אחת מהעילות לביטול חוזה

הפרה יסודית של חוזה מאפשרת על פי הוראות חוק החוזים תרופות, לבטל את החוזה על ידי הצד הנפגע, או לחילופין לדרוש מהצד המפר את ההסכם, לקיים את ההסכם – סעד זה נקרא אכיפה.

כלומר, עילה של הפרה יסודית את החוזה מהווה עילה לביטול חוזה או לתביעת אכיפת חוזה על ידי הצד הנפגע.

דוגמא להפרה יסודית:

כאשר צדדים לחוזה חתמו על הסכם מכר למכירת דירה, וקונה אינו משלים את הוראות ההסכם בכל הנוגע לתמורה. אין ספק שאי תשלום שווי העסקה במלואה מהווה הפרה יסודית, שכן ברור שהמוכר לא היה מתקשר בעסקה לו היה יודע שהרוכש לא ישלים את מלוא התשלום. במצב זה מדובר בהפרה יסודית של החוזה המקנה למוכר לתבוע ביטול של הסכם המכר או לתבוע אכיפה של ההסכם.

האם הפרה רגילה היא עילה לביטול חוזה?

באופן כללי, לא. הפרה רגילה לא מקנה עילה מיידית לביטול חוזה. כאשר מתקיימת הפרה רגילה של חוזה, חוק החוזים תרופות מחייב את הצד הנפגע בהסכם להודיע על ההפרה לצד המפר את החוזה, ולתת לו הזדמנות וזמן סביר לתקן את ההפרה. רק אם הצד המפר לא יתקן את ההפרה לאחר שניתנה לו הודעה על ההפרה וזמן סביר לתקנה, אז קיימת עילה לנפגע מהפרת החוזה לבטל את החוזה עקב אי תיקון ההפרה.

כלומר, הפרה רגילה של חוזה, היא לא עילה מספקת לביטול חוזה.

דבר נוסף שחשוב לזכור כאשר מדברים על עילות לביטול חוזה, הינו שעל הצדדים לנהל משא ומתן בתום לב לפני כריתת החוזה, וגם במהלך החוזה חלה חובת תום הלב על הצדדים. המשמעות הינה בכך שצד לחוזה לא יכול לטעון להפרת חוזה ובאופן מיידי לדרוש ביטול החוזה, בעוד שמדובר בהפרה לא יסודית של חוזה או, שמדובר במצב שהצד הטוען להפרת חוזה לא נהג בתום לב.

עורך דין ניר אביבי – מתמחה בעילות לביטול חוזה

משרדו של עורך דין ניר אביבי מתמחה בהפרת חוזה ובביטול חוזה עקב הפרה. לפני שמודיעים על הפרת חוזה, יש להתייעץ עם עורך דין שמתמחה בביטול חוזה עקב הפרה ובעילות לביטול חוזה.

ניתן לקרוא גם על הנושאים הבאים:

לפרטים נוספים ולייעוץ משפטי בנושא עילות לביטול חוזה, צרו קשר עם עו"ד ניר אביבי!

 

 

Facebook
WhatsApp
Email
Print