תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין

עורך דין ניר אביבי- מתמחה בתביעות פירוק שיתוף במקרקעין

משרדנו לא פעם נדרש להגיש תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין עקב סכסוכים שונים במקרקעין.

בדרך כלל תביעה לפירוק שיתוף נעשית עקב כך שישנם מספר בעלים בקרקע מסויימת, ואותם בעלים נמצאים בסכסוך מסיבות שונות.

לדוגמא, יורשים של קרקע אינם ביחסים טובים, ולא מצליחים למצוא את דרך האמצע על מנת למכור את הקרקע ו/או לעשות שימוש אחר בקרקע. במקרים אלו האפשרות היחידה שנותרה לאותם יורשים הינה להגיש תביעה לפירוק שיתוף בבית המשפט לענייני משפחה ע"י אחד הצדדים ו/או ע"י הצדדים כולם.

או למשל כאשר שותפים בנכס מעוניינים להפרד אך לא מצליחים לעשות כן משום שאינם מסתדרים על הסכומים הכספיים שכל אחד יקבל, על השותפים להגיש תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין בבית המשפט המחוזי.

פירוק שיתוף במקרקעין מוגדר באופן ברור בפרק ב' לחוק המקרקעין העוסק בפירוק שיתוף.

ס' 37 לחוק המקרקעין אומר כך:

הזכות לתבוע פירוק השיתוף

  1. (א)  כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף.

          (ב)  היתה בהסכם שיתוף תניה השוללת או מגבילה את הזכות לדרוש פירוק השיתוף לתקופה העולה על שלוש שנים, רשאי בית המשפט, כעבור שלוש שנים, לצוות על פירוק השיתוף, על אף התניה, אם נראה לו הדבר צודק בנסיבות הענין.

 

על כן, ניתן להבין מלשון החוק כי למעשה הזכות לתבוע פירוק שותף היא זכות קוגנטית על פי חוק שבה כל שותף רשאי בכל זמן נתון לדרוש פירוק שיתוף, זאת אם אין תניה השוללת או מגבילה את הזכות לדרוש פירוק שיתוף. אך גם במידה וקיימת תניה המגבילה פירוק שיתוף, בית המשפט רשאי כעבור שלוש שנים מהיום שהתניה הגבילה, לצוות על פירוק השיתוף, על אף התניה.

חשוב לציין שבית המשפט יעדיף בדרך כלל לחלק את המקרקעין המשותפים בין על פי הסכם החלוקה בין השותפים, ובמידה ולא קיים הסכם חלוקה בין השותפים יבצע בית המשפט חלוקה בעין. רק כאשר החלוקה בין השותפים אינה אפשרית, למשל כאשר מדובר בקרקע שנמצאת בבעלות משותפת (מושע) ונבצר מן השותפים להעריך את הזכויות של כלל השותפים במקרקעין, בית המשפט במקרים מסויימים יבצע פירוק דרך מכירה של המקרקעין, בהוצאה לפועל או בדרך אחרת שיראה בית המשפט לנכון, כמו למשל מינויו של כונס למכירת המקרקעין.

תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין– חשוב לעשות עם עורך דין שבקיא בתחום

כאמור תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין הינו הליך משפטי מורכב המצריך פניה לבית המשפט המחוזי או פניה לבית המשפט לענייני משפחה כאשר מדובר בפירוק שיתוף בענייני משפחה.

לכן, חשוב מאוד לפנות לעורך דין שבקיא בדיני מקרקעין ושעורך הדין יהיה עורך דין מקרקעין מנוסה על מנת שפירוק השיתוף יתבצע כהלכה ועל הצד הטוב ביותר.

משרדנו מתמחה בתביעות לפירוק שיתוף בין עם מדובר בתביעות פירוק שיתוף בין יורשים, בני זוג, ושותפים במקרקעין אשר מעוניינים להפרד.

לפרטים נוספים ולייעוץ משפטי בנושא פירוק שיתוף במקרקעין, צרו קשר עם עורך דין ניר אביבי!

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print