תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין

עורך דין ניר אביבי- מתמחה בתביעות פירוק שיתוף במקרקעין

משרדנו לא פעם נדרש להגיש תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין עקב סכסוכים שונים במקרקעין.

בדרך כלל תביעה לפירוק שיתוף נעשית עקב כך שישנם מספר בעלים בקרקע מסויימת, ואותם בעלים נמצאים בסכסוך מסיבות שונות.

לדוגמא, יורשים של קרקע אינם ביחסים טובים, ולא מצליחים למצוא את דרך האמצע על מנת למכור את הקרקע ו/או לעשות שימוש אחר בקרקע. במקרים אלו האפשרות היחידה שנותרה לאותם יורשים הינה להגיש תביעה לפירוק שיתוף בבית המשפט לענייני משפחה ע"י אחד הצדדים ו/או ע"י הצדדים כולם.

או למשל כאשר שותפים בנכס מעוניינים להפרד אך לא מצליחים לעשות כן משום שאינם מסתדרים על הסכומים הכספיים שכל אחד יקבל, על השותפים להגיש תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין בבית משפט השלום..

פירוק שיתוף במקרקעין מוגדר באופן ברור בפרק ב' לחוק המקרקעין העוסק בפירוק שיתוף.

ס' 37 לחוק המקרקעין אומר כך:

הזכות לתבוע פירוק השיתוף

  1. (א)  כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף.

          (ב)  היתה בהסכם שיתוף תניה השוללת או מגבילה את הזכות לדרוש פירוק השיתוף לתקופה העולה על שלוש שנים, רשאי בית המשפט, כעבור שלוש שנים, לצוות על פירוק השיתוף, על אף התניה, אם נראה לו הדבר צודק בנסיבות הענין.

על כן, ניתן להבין מלשון החוק כי למעשה הזכות לתבוע פירוק שותף היא זכות קוגנטית על פי חוק שבה כל שותף רשאי בכל זמן נתון לדרוש פירוק שיתוף, זאת אם אין תניה השוללת או מגבילה את הזכות לדרוש פירוק שיתוף. אך גם במידה וקיימת תניה המגבילה פירוק שיתוף, בית המשפט רשאי כעבור שלוש שנים מהיום שהתניה הגבילה, לצוות על פירוק השיתוף, על אף התניה.

חשוב לציין שבית המשפט יעדיף בדרך כלל לחלק את המקרקעין המשותפים בין על פי הסכם החלוקה בין השותפים, ובמידה ולא קיים הסכם חלוקה בין השותפים יבצע בית המשפט חלוקה בעין. רק כאשר החלוקה בין השותפים אינה אפשרית, למשל כאשר מדובר בקרקע שנמצאת בבעלות משותפת (מושע) ונבצר מן השותפים להעריך את הזכויות של כלל השותפים במקרקעין, בית המשפט במקרים מסויימים יבצע פירוק דרך מכירה של המקרקעין, בהוצאה לפועל או בדרך אחרת שיראה בית המשפט לנכון, כמו למשל מינויו של כונס למכירת המקרקעין.

הסכם שיתוף ומדוע יש להגיש תביעה לפירוק שיתוף?

כאמור תביעה לפירוק שיתוף מוגשת לבית משפט השלום כאשר אין ברירה ובעלי קרקע אשר מחזיקים את אותה קרקע בבעלות משותפת לא מצליחים להגיע להסכמות בנוגע לחלוקת המקרקעין ביניהם.

אך נשאלת השאלה איך ניתן להמנע מהגשת תביעה לפירוק שיתוף בבית המשפט?

כאשר יש הסכמה בין שותפים בקרקע, ניתן להכין הסכם שיתוף בין השותפים אשר יגדיר את חלקו של כל אחד בקרקע המשותפת. לפי חוק המקרקעין כוחו של הסכם שיתוף תקף באופן משפטי וחוקי ממש כמו בעלות בקרקע הרשומה בטאבו, לכן גם ניתן לרשום הסכם שיתוף בטאבו ללא כל בעיה ולקבל תוקף משפטי להסכם השיתוף בין שותפים בקרקע.

משכך הדבר, חשוב לצורך כל הסכם שיתוף לבצע חלוקה על ידי מודד מוסמך שימדוד את הקרקע עם כלים מתקדמים למדידה טופוגרפית ויבצע חלוקה בהתאם לתנאי הקרקע הניתנים לחלוקה וכמובן להסכמת הצדדים שמסכימים לחלק את הקרקע בינם ובין עצמם בצורה מסויימת.

את מפת המדידה עורך המודד ומסמן בצבעים את חלקו של כל שותף בקרקע, וכך למעשה מתבצעת חלוקה בעין של הקרקע על ידי השותפים.

את חלוקתה של הקרקע רושמים באופן ברור בהסכם השיתוף ומצרפים את מפת המדידה והתשריט המוסכם להסכם השיתוף כאשר כל הצדדים להסכם השיתוף חותמים גם על הסכם השיתוף וגם על התשריט המוסכם.

הסכם שיתוף מייתר את תביעת פירוק השיתוף שכן השותפים הגיעו להסכמות ביניהם ללא צורך לערב את בית המשפט על מנת שיכריע בזכויותיהם של השותפים.

תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין– חשוב לעשות עם עורך דין שבקיא בתחום

כאמור תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין הינו הליך משפטי מורכב המצריך פניה לבית המשפט השלום או פניה לבית המשפט לענייני משפחה כאשר מדובר בפירוק שיתוף בענייני משפחה.

לכן, חשוב מאוד לפנות לעורך דין שבקיא בדיני מקרקעין ושעורך הדין יהיה עורך דין מקרקעין מנוסה על מנת שפירוק השיתוף יתבצע כהלכה ועל הצד הטוב ביותר.

משרדנו מתמחה בתביעות לפירוק שיתוף בין עם מדובר בתביעות פירוק שיתוף בין יורשים, בני זוג, ושותפים במקרקעין אשר מעוניינים להפרד.

לפרטים נוספים ולייעוץ משפטי בנושא פירוק שיתוף במקרקעין, צרו קשר עם עורך דין ניר אביבי!

Facebook
WhatsApp
Email
Print