תביעה על הפרת חוזה

פעמים רבות מגיעים למשרדנו לקוחות אשר חתמו על הסכם מסחרי ו/או הסכם מכר דירה וכעת לא נותרה ברירה אלא לתבוע את הצד שכנגד על הפרת ההסכם.

תביעה על הפרת חוזה היא למעשה אחת מהתביעות הנפוצות שקיימות בתחום המשפטי והסיבה לכך היא שלצערנו, רבים אינם עומדים בהסכם אליו התחייבו וגורמים בהתנהגותם נזקים רבים לצד השני בהסכם.

במאמר זה, נביא דוגמאות למקרים שהגיעו למשרדו של עו"ד ניר אביבי בעניין הפרת הסכם אשר דרשו תביעה על הפרת חוזה.

תביעה על הפרת חוזה מכר דירה

מקרים רבים מגיעים למשרדנו, אשר בהם הקבלן אשר ממנו רכשו דירה אינו עומד בתנאי ההסכם ובלוח הזמנים אשר נקבע למסירת הדירה לרוכשים. במקרים אלו נכון להגיש תביעה על הפרת חוזה מכר דירה כנגד הקבלן, וזאת כמובן חשוב לעשות ללא שיהוי ובמועד הנכון.

לדוגמא, למשרדנו הגיע זוג אשר רכש קוטג' מקבלן בעיר במרכז הארץ. הקבלן לא עמד במועדים אשר קבע ואף בשלב מסוים התעלם מפניות הרוכשים ודרישתם לקבל מהקבלן לוח זמנים סופי למסירת הבית לידם. התנהלותו של הקבלן גרמה לרוכשים נזק רב שכן הזוג הסתמך על לוח הזמנים שהתחייב הקבלן, ועל כן מכר את דירתו הקיימת ולכן נדרש לפנות את דירתו עד מועד מסויים, אשר היה ברור שהזוג לא יעמוד בו. ברור שהדבר הסב נזק רב לזוג הרוכשים, וזאת מפני שכעת הם ניצבו מול מצב בעייתי ביותר שבו הם עצמם הפרו את הסכם המכר שחתמו עם רוכשי דירתם ונדרשו לשלם פיצוי מוסכם על סך מאות אלפי ש"ח.

כמובן שמשרדנו סייע לבני הזוג באופן מיידי ולאחר שליחת מכתב התראה לקבלן, אשר מודיע לו כי עליו למסור את הדירה לידיהם של הרוכשים באופן מיידי. לאחר שהקבלן לא עמד בדרישתנו, הגשנו בשם לקוחותינו תביעה על הפרת הסכם מכר, ולקוחותינו זכו בתביעה על מאות אלפי ש"ח.

תביעה על הפרת חוזה שכירות

משרדנו מטפל באופן שוטף במקרים של תביעה על הפרת חוזה שכירות הן מצד השוכר והן מצד המשכיר. לצערנו מוגשות באופן שוטף תביעות מסוג זה, וזאת עקב הפרות חוזרות ונשנות הן מצד השוכרים והן מצד המשכירים. פעמים רבות השוכר אינו עומד בתשלומים השוטפים של שכירות הדירה על ידו, ובהם: שכירות הדירה, תשלומים לועד בית, תשלומים שוטפים בגין הוצאות המושכר ועוד. במקרים אלו יש לבצע תביעה בשני שלבים: השלב הראשון הינו  תביעה לפינוי מושכר בו מגישים תביעה שהיא אך ורק לפינויו הפיזי של הדייר מהדירה. ובשלב השני תביעה כספית נגד הדייר בגין התשלומים שלא שולמו ובגין נזקים שנגרמו לדירה על ידי הדייר.

מקרים נוספים הינם כאשר דווקא השוכר הוא זה שתובע את בעל הדירה, וזאת עקב ניצולו ע"י המשכיר ו/או שימוש בשיקים שניתנו לו ו/או בערבויות שניתנו לו ע"י הדייר שלא בתום לב ובניגוד לדין. לדוגמא, כאשר השוכר המציא למשכיר דיירים חלופיים שיכנסו בנעליו, אך המשכיר אינו מוכן לקבל את השוכרים החליפיים ועקב כך מחייב את השוכר להשאר כבול בהסכם השכירות למרות שעל פי הדין היה עליו להשתחרר מהסכם השכירות. במקרים אלו ניתנת לשוכר האפשרות לבטל את הסכם השכירות באופן חד צדדי וזאת כמובן בליווי נכון של עו"ד שמתמחה בתחום זה. במקרים אלו ניתן לתבוע את בעל הדירה בגין הנזקים שנגרמו לשוכר וכן לדרוש השבה של הסכומים שנגבו מהשוכר שלא כדין מהמשכיר.

תביעה על הפרת חוזה נגד קבלן שיפוצים

מקרים נוספים של תביעה על הפרת חוזה הינם מקרים שבהם מגישים תביעה כספית נגד קבלן שיפוצים שגרם לנזק בדירה שאותה היה צריך לשפץ. פעמים רבות מגיעים אלינו לקוחות אשר לא חתמו על הסכם עם קבלן השיפוצים כלל וכלל ועל כן התביעה מתייחסת להסכם שנעשה שעל פה עם קבלן השיפוצים ולהבטחות שהובטחו לבעלי הדירה בהודעות, וואטסאפ, הקלטות שיחה ועוד.

במקרים אלו משרדנו מגיש תביעות נגד קבלנים אשר הפרו את ההסכם וגרמו לנזקים בדירה אותם שיפצו.

תביעה על הפרת חוזה מסחרי | תביעה על הפרת חוזה עם נותן שירות

תביעה על הפרת חוזה מסחרי יכולה להתבטא בסוגי תביעות רבות, כמו למשל תביעה בין חברות על מתן שירותים שכשל ו/או לא יצא לפועל בצורה שבה הובטח לתת את השירות ובמקרים שאדם פרטי רכש מוצר ו/או שירות כלשהו מספק והספק לא עמד בהסכם.

דוגמאות להפרת חוזה עסקי – מסחרי:

  • תביעה על הפרת חוזה עם חברה לבניית אתרים
  • תביעה על הפרת חוזה עם ספק לעסק
  • תביעה על הפרת חוזה בגין שירות שלא התקבל
  • תביעה על הפרת חוזה כאשר המוצר שסופק לא תקין
  • תביעה על הפרת חוזה על מוצר שלא נמסר בזמן
  • תביעה על הפרת חוזה עם חברת תעופה
  • ועוד…

תביעה על הפרת חוזה – רק עם עו"ד שמתמחה בדיני חוזים ובהפרת חוזה

תביעה על הפרת חוזה הינו תחום משפטי ספציפי אשר מצריך מיומנות ונסיון בתחום דיני החוזים ובתחום הליטיגציה וההופעות בבתי המשפט. משרדו של עו"ד ניר אביבי, מתמחה בהגשת תביעות בגין הפרת חוזה ובדיני חוזים, מקרקעין ובתחום המסחרי. 

לפרטים נוספים ולייעוץ משפטי בעניין תביעה על הפרת חוזה – צרו קשר!

 

 

Facebook
WhatsApp
Email
Print