ביטול הסכם ממון בהסכמה

אם ביניכם ובין בן הזוג שלכם ישנו הסכם ממון אשר נערך טרם הנישואים או אחריהם ועתה אתם מבקשים לבטלו בהסכמה, המאמר הבא נכתב עבורכם.

ביטול הסכם ממון בהסכמה

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון הוא חוזה מחייב שנערך בין בני זוג, לרוב בטרם הנישואים, שמטרתו להסדיר את מערכת היחסים הרכושית שביניהם.

לעיתים אחד מבני הזוג מגיע למערכת היחסים כאשר בבעלותו נכסים שונים או ממון כזה או אחר, לעיתים אחד מבני הזוג מגיע ממשפחה אמידה ולעיתים שני בני הזוג מגיעים עם נכסים וממון ומבקשים להסדיר את חלוקת הנכסים שביניהם במסגרת הסכם משפטי מחייב.

הדרך ליצור הפרדה רכושית בין בני הזוג היא באמצעות הסכם ממון. כך למשל, במצב שבו לאחד מבני הזוג יש דירה שבבעלותו בטרם הנישואים והוא אינו מעוניין שבמקרה של גירושים, הזכויות בדירה יתחלקו עם אשתו לעתיד, הרי שהדרך הטובה והנכונה ביותר היא לערוך הסכם ממון ולכתוב זאת בהסכם מפורשות.

לאחר שנערך בין הצדדים הסכם ממון ולאחר שהוסכם בין בני הזוג על עיקריו של ההסכם, ההסכם יוגש לאישור בית המשפט ויקבל תוקף של פסק דין אשר למעשה יהפוך את הסכם הממון להסכם משפטי מחייב. 

ביטול הסכם ממון

לעיתים עולה השאלה, האם ניתן לבטל הסכם ממון שנחתם בין שני הצדדים ואושר על ידי בית המשפט?

התשובה לשאלה זו משתנה מנסיבותיו של מקרה למקרה. ככלל, ניתן לומר שאם שני הצדדים מעוניינים בביטול ההסכם, אז אין למעשה מניעה לבטלו אך ככל ואחד מן הצדדים מתנגד לביטול, הדרך לבטלו היא באמצעות הגשת תביעה לבית המשפט, אשר יכריע במחלוקת ויקבע האם דינו של הסכם הממון להתבטל או שמא ההסכם בעינו עומד.

ביטול הסכם ממון בהסכמה

הסיבה שבני זוג מבקשים לא פעם לבטל הסכם ממון בהסכמה נוגעת לכך שהרצון המשותף שלהם השתנה.

אם בטרם הנישואים הם ראו את מערכת היחסים הרכושית שביניהם באור מסוים, עתה הם רואים אותה באור אחר.

לעיתים העובדה שנולדו ילדים לתוך התא המשפחתי משנה את רצון הצדדים ולעיתים וויכוחים או מריבות שנוצרו עקב הסכם הממון הם אלו שמניעות את בני הזוג לבטלו.

ראשית, ועוד לפני שפונים לבית המשפט בכדי לבטל הסכם ממון, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי על מנת שבני הזוג יוכלו להבין היטב את המשמעויות המשפטיות הנובעות מן הביטול.

ככל שמשמעויות אלו מקובלות על בני הזוג, יש להגיש בקשה בהסכמה לביטול הסכם הממון לבית המשפט.

ככל והסכם הממון יבוטל, על בני הזוג יחול מעתה חוק יחסי ממון בכל הנוגע למצבת הזכויות והנכסים שלהם ולכן, עוד בטרם ביטול הסכם הממון על בני הזוג לקבל החלטה מושכלת האם ברצונם לערוך הסכם ממון חדש אשר במסגרתו יוכלו לקבוע את הכללים שיחולו עליהם או לא.

לעורך דין ניר אביבי ניסיון רב בעריכה וביטול של הסכמי ממון, בין אם בהסכמה ובין אם לא והנכם מוזמנים לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ משפטי אישי.

Facebook
WhatsApp
Email
Print