רישום חברה באופן מקוון

אם אתם מעוניינים בהקמה ורישום חברה, ניתן לעשות זאת בקלות ובפשטות באופן מקוון. ככלל, מומלץ להגיש בקשה לרישום חברה באופן מקוון רק באמצעות עורך דין בעל ניסיון בהקמה ורישום חברות, אשר יערוך וינסח עבורכם את כלל מסמכי ההתאגדות הדרושים, ויגיש אותם עבורכם לרשם התאגידים.

רישום חברה באופן מקוון

חברה וחברה בע"מ

חברה היא למעשה התאגדות משפטית, הכשירה לתבוע ולהיתבע ומוקמת לרוב בכדי להניב לבעלי מניותיה רווחים כלכליים ולהשיג מטרות עסקיות שונות.

ישנו הבדל בין חברה רגילה לבין חברה בע"מ. חברה בע"מ (חברה בערבות מוגבלת), הינה חברה אשר ערבות בעלי מניותיה לחובותיה הינה מוגבלת, עד לסך הקבוע בתקנון החברה, כך שבין בעלי המניות לבין החברה ישנו "מסך" המונע מנושי החברה לרדת לנכסי בעלי המניות באופן אישי.

למעשה, ככל ונושה של החברה ירצה להיפרע מן החברה הוא לא יוכל לעשות זאת מנכסי בעלי המניות באופן אישי אלא מנכסי החברה בלבד וזאת בכפוף לסייגים וכללים שונים הקבועים בחוק ובפסיקה.

פתיחה ורישום מקוון של חברה

בכדי לפתוח חברה יש מס' מסמכים הכרחיים שיש להגיש לרשם התאגידים ועל מסמכים אלו לעמוד בדרישות שונות הקבועות בחוק.

ראשית, יש לשלם אגרת פתיחת תיק ולהגיש לרשם התאגידים בקשה לרישום החברה, יחד עם תקנון והצהרה ביחס לבעלי התפקידים בחברה.

מדובר במסמכי חובה אשר בלעדיהם רשם התאגידים לא יאשר את הקמת החברה. תקנון החברה הוא מסמך משפטי עליו יש לנסח את מטרות החברה, נהלי החברה וכלליה, יש לסווג את אחריות בעלי המניות ולציין את ההון הרשום של החברה, ניתן לציין את אופן חלוקת רווחי החברה, הדרכים הראויות לניהול החברה ועוד.

במסגרת התצהירים יש לפרט בדבר זהות בעלי החברה ותפקידיהם.

כמו כן בעת הגשת הבקשה לרישום החברה יש לקבוע מה יהיה שמה של החברה, מה יהיה כתובתה ומהו הון המניות של החברה.

ישנם מסמכים נוספים שיש להגיש כדוגמת הצהרה על הדירקטורים הראשונים בחברה, כאשר חלק מן המסמכים המוגשים במסגרת הבקשה צריכים להיות חתומים ומאומתים על ידי עורך דין.

הגשת בקשה לרישום חברה הינה הגשה שיש לעשות בצורה מיטבית ומפורטת, שאחרת סיכוי גבוה שהבקשה תידחה ועל כן מומלץ לעשות זאת באמצעות פניה לעורך דין העוסק בתחום.

רישום מקוון של החברה

היום ניתן לבצע את כל התהליך באופן מקוון, פשוט ונוח. לאחר פגישה עם עורך הדין והכנת כל המסמכים הדרושים, תוגש הבקשה על כל נספחיה לרשם התאגידים ולאחר אישורה תונפק עבורכם תעודת התאגדות הכוללת את מס' החברה.

למשרד עו"ד ניר אביבי ניסיון רב בהקמה ורישום של חברות, בעריכה וניסוח של מסמכי התאגדות החברה, תקנון החברה, הסכמי מייסדים, תצהירים וכלל המסמכים הנדרשים במסגרת הגשת הבקשה.

אצלנו כל לקוח מקבל תשומת לב אישית תוך ירידה לפרטי פרטים והנכם מוזמנים לפנות אלינו לקבלת ייעוץ אישי.

Facebook
WhatsApp
Email
Print