הסכם שותפות לא רשומה

הסכם שותפות הוא חוזה בין שותפים עסקיים אשר מטרתו לעגן ולהסדיר את מערכת היחסים שביניהם. ע"פ ס' 4 לפקודת השותפויות חלה חובה לרשום את השותפות ברשם השותפויות וזאת תוך 30 ימים מיום היווסדה של השותפות אך ככל והשותפות לא נרשמה אין זה מפקיע את השותפות או את מערכת היחסים החוזית שבין הצדדים לשותפות.

כאשר שותפים עסקיים חוברים יחדיו מתוך מטרה עסקית משותפת רצוי כי מטרה זו תמצא ביטוי חוזי בכתב במסגרתו הצדדים לשותפות יסדירו בצורה מפורטת את מערכת הכללים, החובות והזכויות שיחולו על השותפות ועל הצדדים לה. 

הסכם שותפות לא רשומה
הסכם שותפות לא רשומה

מהי שותפות

על פי חוק, מוגדרת שותפות כחבירה של שני אנשים או יותר (עד 20) לשם מטרה משותפת שעיקרה הקמת עסק והפקת רווחים. כך לדוגמא, אנשים אשר פותחים עסק לממכר מזון. מדובר בעסק שמטרתו הפקת רווחים ובעלי העסק השותפים בו למעשה מקיימים שותפות על פי הגדרות החוק.

מכיוון ששותפות עסקית שכזו טומנת בחובה זכויות וחובות, הן בתוך השותפות ובין השותפים עצמם והן כלפי צדדים שלישיים החיצוניים לשותפות, מומלץ בחום לערוך הסכם שותפות מפורט שיהווה מעין עוגן לשותפות, מעין חוקה של השותפות, אשר תסדיר את מקומו של כל אחד מן השותפים בשותפות וחלקו בה ואף ביכולתה למנוע ולצמצם מחלוקות וסכסוכים עתידיים אשר עלולים להיווצר בין השותפים.

הסכם שותפות

כפי שכתבנו מעלה, החוק מחיל חובה על רישום השותפות שנוסדה תוך 30 ימים מיום היווסדה של השותפות.

גם במקרה שבו השותפות איננה נרשמת, מומלץ (מאוד) לערוך הסכם שותפות, מפורט ככל האפשר ומומלץ לעשות זאת באמצעות עורך דין חוזים בעל ידע והבנה בתהליכים עסקיים ומסחריים אשר ידע לנסח עבורכם את ההסכם ולהכניס בו את כל הסעיפים הרלוונטיים ספציפית לעסק ולשותפות שלכם.

בהסכם השותפות רצוי ככלל לעגן את מטרות השותפות, את יחסי הכוחות בין השותפים, מה תפקידו של כל אחד מן השותפים, מהי תרומתו לשותפות ואופי עבודתו בשותפות.

מומלץ לקבוע מנגנונים שונים לתרחישים אפשריים שבהם אחד מן השותפים לא יוכל עוד לקחת חלק בשותפות, בין אם מרצון ובין אם לא, יש לקבוע כיצד לנהל מצב שבו אחד מן השותפים ירצה לצאת מן השותפות וכיצד יחולקו רווחי השותפות בין השותפים.

מומלץ לקבוע הסכמות ביחס להכנסת שותפים חדשים לשותפות וכן לקבוע מנגנונים לפתרון סכסוכים בין השותפים כדוגמת תניית בוררות במסגרתה ניתן לקבוע שמחלוקות בין השותפים יידונו אצל בורר מוסכם.

אם אתם מעוניינים בהסכם שותפות לא רשומה המותאם לעסק שלכם באופן אישי ושיערוך אותו עורך דין המומחה בהסכמי שותפות ובהסכמים מסחריים בין שותפים הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו ונשמח לשבת איתכם, לשמוע וללמוד על העסק שלכם, להבין את הצרכים שלכם ושל השותפות ולנסח עבורכם הסכם התפור למידות השותפות באופן מדויק.

Facebook
WhatsApp
Email
Print