התנגדות לצו קיום צוואה

צוואה, היא מסמך שאמור לשקף את הדרך בה נפטר מעוניין שיטפלו בהון שצבר במהלך תקופת חייו, לרבות נכסים שהיו בבעלותו. כדי ואולם, לא אחת יש אנשים שנפגעים מהצוואה, ולכן מבקשים להתנגד לה. על דרכי ההתנגדות יפורט להלן. 

מהו צו קיום צוואה

על מנת שצוואה תיכנס לתוקף, תשמש כמסמך כשר משפטית לכל דבר ועניין וניתן יהיה לחלק את עיזבון המנוח על פיה, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה, אשר מוגשת לרשם לענייני ירושה. לבקשה יש לצרף אסמכתאות ומסמכים דוגמת העתק תעודת פטירה, העתק של הצוואה ועוד.

עם הבגשת הבקשה, הרשם יפרסם את עניין הבקשה בעיתונות וברשומות, על מנת לכל המעוניין להתנגד לצוואה.

כיצד מתנגדים לצו קיום צוואה

התנגדות לצו קיום צוואה, תוגש לרשם לענייני ירושה. לאחר הגשת ההתנגדות, יכריע בית משפט לענייני משפחה, בהתאם לנתונים שהועברו לו על ידי הרשם לענייני ירושה, האם לאשר את צו קיום הירושה או שמא לאו. 

את ההתנגדות יש להגיש בתוך 14 יום ממועד פרסום עניין צו קוים הצוואה על ידי הרשם. תחילה, יש לשלם תשלום אגרה בסך 964 ₪, נכון לשנת 2021. לאחר מכן, יש להגיש התנגדות לצו קיום צוואה כפי שיפורט להלן.  

על התנגדות לצו קיום צוואה לכלול:

  • פרטי מגיש ההתנגדות
  • פרטי הנפטר
  • פירוט קשר של מגי/ש ההתנגדות לנפטר
  • פרטי הזוכים בצוואה (אלו שעתידים ליהנות ממנה על פי מצוות המנוח)
  • נימוקים בגינם מוגשת ההתנגדות. 
  • תצהיר מאומת על ידי עו”ד.
  • ייפוי כוח במידת הצורך. 

חשוב לדעת

על מנת שבקשת התנגדות לצו קיום צוואה תתקבל, עליה לעמוד באחד התנאים הבאים:

א. הנפטר ערך צוואה מאוחרת לצוואה כלפיה הוגש צו קיום צוואה.

ב. בעת כתיבת ו/או עריכת צוואה, המנוח לא היה די שפוי על מנת לכתוב את הצוואה באופן שמשקפת את רצונו.

ג. בעת כתיבת ו/או עריכת הצוואה, המנוח היה נתון להשפעה בלתי הוגנת – לחץ, אונס, איום וכיוצא בזה. 

ד. גורם שצפוי ליהנות מהצוואה, היה שותף לעשיית הצוואה, או לחלופין, היה עד לחתימת הצוואה על ידי המנוח. 

ללא אחד מנימוקים אלו, בית משפט לענייני משפחה לא יקבל את בקשת ההתנגדות. על כן, רצוי לנסח את בקשת ההתנגדות לצו קיום צוואה באופן מקצועי ומיטבי, על ידי גורם בעל ניסיון עשיר בתחום – הלא הוא, עורך דין לענייני ירושות.

למידע על – עורך דין לצוואה וירושה.

לא על כל נושא משפטי מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי, אולם כאשר מדובר ברצון להתנגד לצוואה, אשר כוללת מטבע הדברים מעורבות של סכום כספיים גבוהים, אמוציות ורגשות סנטימנטליים, כדאי לפנות באופן מידי לעורך דין לענייני צוואות וירושות, על מנת שזה ינסח התנגדות לצו קיום צוואה באופן מקצועי, כך שהיא תוגש לפני המועד האחרון להגשת ההתנגדות המפורט בחוק הירושה.

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print