הגשת צו מניעה

עורך דין ניר אביבי מתמחה בהגשת בקשה לצו מניעה זמני ובקשה לצו מניעה קבוע בד בבד עם הגשת התביעה או במקרים נדירים אחרים, גם טרם הגשת התביעה העיקרית.

במאמר זה נפרט על הדגשים העיקריים שחשוב לדעת בכל מה שקשור להגשת צו מניעה  ועל היתרונות והחסרונות הצו מניעה.

הגשת צו מניעה – מה חשוב לדעת

צו מניעה הוא למעשה סעד שבית המשפט רשאי ליתן, כאשר קיים חשש לעיוות דין ולמצב שבו אי מתן צו המניעה יגרום נזק ממשי ובלתי הפיך לצד אשר מבקש את צו המניעה.

צו המניעה יכול להיות צו מניעה להעברת זכויות בנכס מקרקעין (צו איסור דיספוזיציה), צו מניעה בכל הקשור להעברת כספים כלשהם מצד א’ לצד ב’, או אפילו לעניין של העברת זכויות במיטלטלין בין צד אחד למשנהו.

חשוב לדעת שצו מניעה לא ניתן בקלות, וכי על המבקש את צו המניעה להוכיח מספר תנאים מצטברים אשר יפורטו בהמשך.

התנאים המצטברים שיש להוכיח בהגשת צו מניעה

 • קיומה של עילת תביעה – עפ”י ס’ 95(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי – 2018, על המבקש צו מניעה להוכיח כי קיימת לו עילת תביעה טובה וכי מאזן הנוחות נוטה לטובתו.

  כלומר, חשוב מאוד שטרם הגשת הבקשה לצו מניעה, יש לבחון את סיכויי התביעה כולה.

  לדוגמא, באם מגישים תביעה לאכיפת חוזה, ובמסגרת התביעה לאכיפת חוזה מגישים בקשה לצו מניעה, יש לוודא שסיכויי התביעה לאכיפת החוזה טובים וכי קיימת עילת תביעה לטובת התובע/המבקש את צו המניעה. בית המשפט בבואו לשקול את צו המניעה, יבחן גם את התביעה עצמה ואת עילת התביעה של התובע כנגד הנתבע / המשיב בבקשה לצו מניעה.

 • נחיצות הסעד הזמני – תנאי מצטבר נוסף שעל מבקש צו המניעה להוכיח, הינו כי הסעד הזמני (צו המניעה המבוקש) הוא נחוץ וכי בהיעדרו תתייתר כל עילת התביעה. 

 • קיומו של חשש סביר כי אי מתן הצו יכביד באופן ממשי על ביצוע פסק הדין – גם תנאי זה קשור לנחיצות הסעד הזמני ולמעשה לדחיפות מתן צו המניעה כאשר קיים חשש אמיתי וסביר כי במידה ולא ינתן צו המניעה על ידי בית המשפט, לא יהיה ניתן לממש את פסק הדין.

  לדוגמא, אם צו המניעה שמוגש הוא עבור מניעת העברת נכס מהנתבע לצד ג’ כלשהו, ומוגש צו מניעה בד בבד עם הגשת התביעה לצורך מתן צו מבית משפט נגד העברת הנכס, והתביעה העיקרית היא בגין תביעת אכיפה לקיום הסכם לרכישת נכס, ברור כי אם לא ינתן צו המניעה והנכס ימכר על ידי המוכר, לא יהיה ניתן לקיים את ההסכם ולתבוע אכיפה.

  במקרים אלו ברור שאי מתן הצו יכביד באופן ממשי על ביצוע פסק הדין, במידה וינתן פסק דין המורה על המוכר למכור לקונה / לתובע את הנכס.

  לכן במקרים אלו חשוב להוכיח בבקשה לצו מניעה כי במידה ולא ינתן צו המניעה, כל התביעה לאכיפת ההסכם מתייתרת.

 • מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשים ( תקנה 95(ד) לתקנות סדר הדין האזרחי – 2018) – חשוב מאוד להוכיח כבר בבקשה כי מאזן הנוחות לזכיה בתביעה נוטה לטובת המבקש את צו המניעה, כיוון שבית המשפט ישקול בבואו לתת את צו המניעה למבקש, את סיכויי תביעתו והאם מתן הצו יפגע יותר במבקש או במשיב.

  לכן, בבקשה לצו מניעה יש להדגיש את האופן שבו מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש ולא לטובת המשיב.

 • בנוסף לכל האמור לעיל, על מבקש צו המניעה להוכיח גם: מידתיות, תום לב וכי המבקש לא השתהה בבואו לבקש את צו המניעה ופעל באופן מיידי עם גילויו את הדבר המצריך מתן צו מניעה.

כל אלו הם דברים הכרחיים בבואו של מבקש לצו מניעה להוכיח בבית המשפט.

הפקדת ערובה והתחייבות במתן צו מניעה

בית המשפט כמעט תמיד למעט מקרים חריגים יקבע ערובה שעל מבקש הצו להפקיד בקופת בית המשפט להבטחת הוצאותיו של המשיב בבקשה למתן צו מניעה.

כמו כן על המבקש לחתום ולהפקיד בקופת בית המשפט מסמך שבו הוא מתחייב לכסות כל הוצאה שתהיה למשיב.

הערובה נקבעת על ידי בית המשפט בהתאם לסעד המבוקש ובהתאם לגובה הדבר שבגינו מתבקש צו המניעה.

יש לקחת בחשבון הפקדת ערובה בכל בקשה לצו מניעה ו/או צו שמבקשים מבית המשפט.

הדיון בבקשה לצו מניעה

בית המשפט ככלל יקבע דיון דחוף בעת בקשה לצו מניעה שמתבקש על ידי התובע/המבקש את צו המניעה.

הדיון יקבע למועד קרוב כמה שניתן ויתקיים דיון הוכחות במידת הצורך, לכן חשוב מאוד שעורך הדין והצדדים, המצהירים ובעלי הדין יתכוננו לדיון כאל דיון הוכחות ובכלל לחקירות מטעם הצד השני.

בית המשפט יתן את החלטתו בהקדם האפשרי וישקול את מירב השיקולים הנדרשים על מנת לתת את צו המניעה או שיחליט שלא לתת את הצו כמבוקש.

עורך דין ניר אביבי – מתמחה בהגשת צו מניעה

עורך דין ניר אביבי מתמחה בהגשת בקשה לצו מניעה ובתביעות מקרקעין ובקשות דחופות במקרים של הפרת חוזה ו/או אכיפת חוזה מכר ובקשות דחופות בהתאם לבית המשפט המחוזי והשלום.

לפרטים נוספים וליצירת קשר עם עורך דין ניר אביבי, בעל תואר שני במשפטי LLM מאוניברסיטת בר אילן, השאירו פרטים באתר או חייגו לטלפון המופיע באתר.

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print