הפקעת קרקע פרטית

יום בהיר אחד המדינה מבצעת הפקעת קרקע פרטית – האם זה אפשרי?

דמיינו לעצמכם מצב בו אתם יושבים בבית ומסתכלים לחצר עם כוס קפה ביד ורואים את הילדים משחקים בגינה. בן/בת הזוג שלכם חוזר הביתה לאחר סיבוב קניות ובידיו מכתב מרשות ממשלתית כלשהי. אתם פותחים את המכתב ובידיכם מכתב אשר מודיע לכם כי המדינה תוך מספר חודשים קצר מתכננת להפקיע לכם חלק המחצר לטובת סלילת כביש או מתחם ציבורי אחר.

סביר להניח שתתמלאו ברגשות רבים ותחושת כעס ותסכול יהוו חלק מהרגשתכם. הדבר טבעי, הרי עמלתם על טיפוח החצר כל השנים ובית העץ של הילדים הנמצא בחלק מהמגרש בחצר יצטרך לעבור מיקום. ובכן, לצערנו דברים מהסוג הזה אכן קורים ואף פעמים רבות לא באמת ניתן למנוע את הליך ההפקעה שמתכננת הרשות.

על מנת להבין כיצד קורה שרשות של המדינה יכולה להודיע לבעל קרקע על כך שהיא מתכוונת לתפוס את הקרקע שבחזקתו, יש צורך להבין את המהות של דיני הפקעות בישראל ומהם החוקים שבגינם רשאית המדינה להפקיע קרקע מבעלי אדמות.

ישנם שני חוקים מרכזיים שבגינם רשאית המדינה להפקיע קרקע:

 1. חוק התכנון והבנייה התשכ”ה-1965.
 2. פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) 1943.

בנוסף לכך ישנם חוקים רבים אחרים אשר מכוחם המדינה יכולה לבצע הפקעה:

 • חוק רכישת מקרקעין (אישור פעולות ופיצויים) 1953.
 • פקודת המכרות 1925.
 • חוק הניקוז והגנה מפני שטפונות 1957.
 • חוק המים 1959.
 • חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) 1964.
 • חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום תשכ”ה 1965.
 • חוק רשויות נמלים ומעיינות 1965.
 • חוק העתיקות 1978.
 • חוק הבזק 1982.
 • חוק רשות הדואר 1986.
 • חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים) 1987.
 • חוק כביש ארצי לישראל 1994.

כל החוקים שרשומים לעיל מאפשרים למדינה לבצע הפקעת קרקע מבעלים של מקרקעין, בתנאים מסויימים ובשל סיבות שונות. אך כולם מכילים את אותו העיקרו – המדינה רשאית להפקיע קרקע מבעליה על מנת לממש מטרות ציבוריות שונות.

כיצד ניתן להאבק בהפקעת קרקע פרטית?

למרות הפגיעה הקשה והיסודית בזכות הקניין של בעל קרקע, מלחמה בהפקעת הקרקע הינה מלחמה קשה שפעמים רבות לא זוכה להצלחה מצד בעל הקרקע באשר לעניין ההפקעה עצמה. זאת מפני שהפקעת הקרקע נועדה להגשמת צורך ציבורי אשר מאפשר פגיעה בזכות הקניינית של בעל קרקע פרטית. ולמרות זאת, במרבית הפעמים רשויות המדינה נדרשות על פי חוק ועל פי הפסיקה הקיימת לשלם פיצויים לבעל הקרקע בגין ההפקעה. לעניין הפיצויים פעמים רבות כן יש על מה “להלחם” עם הרשות על מנת להגדיל את הפיצויים שהרשות תשלם לבעל הקרקע בגין הפקעת האדמה.

פעמים רבות התחשיב שיגיע לבעל הקרקע על ידי הרשות בגין ההפקעה הינו תחשיב חסר שלא יכיל את כל מרכיבי הפיצויים המירביים אליהם זכאי בעל קרקע. תחשיב הפיצויים מחושב על פי תחשיב של שומה שעורך שמאי מוסמך המתמחה בהפקעות מקרקעין ועורך את השומה עבור הרשות השלטונית שמבצעת את ההפקעה. על כן השומה של השמאי הינה מטעם הרשות ועל כן יש לראות בה פעמים רבות כשומה לא אובייקטיבית. לכן כאשר מקבלים שומה כזו מהרשות, פעמים רבות יש לבצע שמאות נגדית ואף לפנות לועדת ההשגות על מנת שתמנה שמאי מכריע ו/או תדון בעניין הערכת השמאות לפיצויים בגין ההפקעה. במקרים מסויימים אף ניתן להגיש תביעה לבין המשפט המחוזי שבשטחו מצויים המקרקעין נשוא התובענה.

מדוע חשוב להתייעץ בעורך דין שמתמחה בדיני הפקעות מקרקעין?

פעמים רבות הרשויות מודיעות לבעל קרקע כי הקרקע שברשותו עתידה “להתפס” על ידי הרשות ובכך למעשה להלקח מבעל הקרקע לצמיתות. במקרה הטוב תציע הרשות לבעל הקרקע פיצוי סביר בגין הקרקע שהיא מתכננת להפקיע לבעל הקרקע. אך במקרה הרע (והיותר שכיח), הרשות אשר מעוניינת להפקיע את הקרקע מידייו של בעל הקרקע תבצע תחשיב שאינו מיטיב עם בעל הקרקע (בלשון המעטה) וזאת בעיקר עקב מדיניות הרשות שלא להציע את הפיצוי המירבי בגין ההפקעה.

עקב כך, בעלי קרקעות רבים מקבלים את הצעתה הראשונית של הרשות אשר מפקיעה את הקרקע לידיה, ועקב לוח זמנים קצר שקובעת הרשות (דבר אשר מעוגן בחוק), מכריחה הרשות את בעל הקרקע לחתום מולה על הסכם פיצויים שלרוב מקפח את האזרח. בעלי קרקעות רבים נוטים לחתום על ההסכם שמציעה להם הרשות עקב כך שהם מפחדים שבמידה ולא יחתמו על ההסכם, לא יקבלו את הפיצוי שמציעה להם הרשות בגין ההפקעה.

נושא זה הוא חשוב ביותר שכן במידה ובעלי הקרקע שהופקעה היו מתייעצים עם עורך דין שמתמחה בהפקעות מקרקעין, היו מבינים שזכותם לערער על השומה שקבע השמאי מטעם הרשות (שלו אינטרס ברור להפחית משווי הקרקע המופקעת לטובת הרשות -שכן הוא בדרך כלל עובד עבור הרשות ומבצע עבודה עבורה בקבלנות).

כאשר בעל קרקע שעתידה להיות מופקעת, מקבל את הצעתה של הרשות ללא דין ודברים וללא עמידה על זכויותיו, ברוב המקרים הפיצוי שיתקבל עבור הפקעת הקרקע מידי הרשות הוא נמוך פי כמה וכמה לו היה בעל הקרקע מנהל את המאבק ואת ההליך מול הרשות באמצעותו של עורך דין המתמחה בדיני הפקעות.

 

לסיכום, הפקעת קרקע פרטית היא אכן דבר לא נעים הכולל פגיעה קשה בזכות הקניין ויכולה להיות מתסכלת מאוד לבעל הקרקע. אך יש לזכור שבמרבית הפעמים יש מה לעשות וכיצד להאבק על מנת לקבל את המגיע בגין ההפקעה.

משרדנו מטפל במקרים של הפקעת קרקע פרטית ואף בהשגות על גובה פיצויים בהפקעת מקרקעין, פנייה לועדת השגות ובקשה למינוי שמאי מוסמך. כמו כן אנו מטפלים בתביעות בגין הפקעות מקרקעין לבית המשפט שבשטחו מצויים המקרקעין.

לפרטים נוספים ולייעוץ משפטי צרו קשר!

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print