עורך דין לענייני חוזים

עורך דין ניר אביבי הינו עורך דין לענייני חוזים ומטפל בעריכת חוזים וכן בדיני חוזים וכן בהפרת חוזה, ביטול חוזה, אכיפת חוזה ותביעה לפיצויים בגין הפרת חוזה. 

כאמור תחום החוזים הינו תחום מורכב הדורש מומחיות רבה וכאשר ניגשים לבחון סוגיה של דיני חוזים, לרוב מדובר על הדין המהותי וכן יש צורך להכיר לעומק את ההלכות והפסיקה הענפה הקיימת בנושא דיני החוזים.

החוקים הרלוונטיים לתחום הפרת חוזה

כאשר אנו מדברים על דיני חוזים, ראשית כל יש לבחון סוגיות של הפרת חוזים בהתאם לחוק החוזים (חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973) וכן בהתאם לחוק החוזים תרופות (

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970).

שני החוקים הללו מתייחסים לסוגיות בדיני חוזים והם למעשה שני החוקים העיקריים בתחום. 

לדוגמא, בחוק החוזים תרופות מצויינות העילות הקיימות לסעד ביטול חוזה ו/או סעד האכיפה וכן מוגדר המושג: "הפרה יסודית של הסכם". על מנת לבחון סוגיה של דיני חוזים וסכסוך על ביטול הסכם כלשהו, יש ראשית כל להבין מה אומר החוק בהקשר זה ומהן העילות המותרות לפי חוק כאשר בוחנים סוגיה של ביטול חוזה.

לדוגמא, חוזה ניתן לבטל באופן חד צדדי (מבלי לתת אפשרות למפר ההסכם לתקן את ההפרה) רק אם בוצעה הפרה יסודית של ההסכם על ידי המפר. מהי הפרה יסודית? חוק החוזים תרופות מגדיר מהי הפרה יסודית של הסכם בזו הלשון:

""הפרה יסודית" – הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתיחשב ליסודית; תניה גורפת בחוזה העושה הפרות להפרות יסודיות ללא הבחנה ביניהן, אין לה תוקף אלא אם היתה סבירה בעת כריתת החוזה."

במילים אחרות, הפרה יסודית הינה הפרה שלו הנפגע היה צופה את ההפרה והיה יודע כי המפר יפר את ההסכם בהפרה שהפר, לא היה הנפגע מתקשר מלכתחילה בהסכם עם המפר. בנוסף לכך, החוק מגדיר הפרה יסודית גם הפרה שבחוזה מצויין במפורש שהפרה של סעיף כלשהו בהסכם תהווה הפרה יסודית.

נקודה נוספת וחשובה בהסכם לפי חוק החוזים תרופות, הינה שנפגע מהפרת הסכם (יסודית), רשאי לפי בחירתו וכל עוד הדבר אפשרי, לבחור באם הוא מעוניין להפעיל את סעד האכיפה להסכם, או את סעד הביטול. בנוסף לסעד האכיפה והביטול, רשאי הנפגע מהפרת הסכם לדרוש גם פיצויים בגין הפרת הסכם על הנזקים שנגרמו לו ו/או פיצוי מוסכם שנקבע בהסכם על ההפרה.

תום לב וחובת הקטנת הנזק

חשוב מאוד לדעת, שגם כאשר צד להסכם נפגע מהפרת ההסכם כנגדו, עדיין חלה עליו החובה להקטין את הנזק ולנהוג בתום לב כלפי המפר של ההסכם. במה דברים אמורים: נאמר שצד מסויים נפגע מהפרת הסכם מכר ולא קיבל את כל התשלום בגין הדירה כפי שסוכם בהסכם – דבר אשר הוגדר כהפרה יסודית. עדיין, הנפגע חייב לנהוג בתום לב ולפעול להקטנת הנזק בגין ההפרה של הצד השני. לדוגמא לנסות ולמצוא קונה חלופי לדירה, או למשל לנסות לתקן פגם בדירה שנבע כתוצאה מההפרה. כלומר, באם הצד הנפגע מההפרה ישב בחיבוק ידיים עקב ההפרה ויפסיד עוד כסף, בית המשפט יראה בעין לא יפה את התנהלות זו של הנפגע מההפרה שלמעשה לא מקיים את המוטל עליו לפי החוק (חוק החוזים תרופות). על כן, חשוב לקבל ייעוץ משפטי מקיף ומקצועי כאשר מתמודדים מול הפרת הסכם מצד מסויים, מפני שהתנהלות לא נכונה, גם כאשר מדובר בצד הנפגע מהפרת ההסכם, יכולה לעלות הרבה כסף ו/או לא למצות את הזכויות המשפטיות דיו.

לכן, אנחנו ממליצים לשכור את שירותיו של עורך דין מקצועי בתחום דיני החוזים אשר מתמחה בתחום דיני החוזים ובהפרות הסכם בפרט.

לפרטים נוספים ולייעוץ משפטי בתחום הפרת חוזה, צרו קשר!

Facebook
WhatsApp
Email
Print