תביעה בגין הפרת חוזה

הפרת חוזה מול חברת שיפוצים

למשרדנו הגיעה לקוחה אשר ביקשה לדעת מהם זכויותיה בגין הפרת חוזה שנעשה כנגדה.

המקרה אותו תיארה הלקוחה הינו מקרה שכיח אשר קורה חדשות לבקרים. ללקוחה יש יחד עם בעלה חברה לשיפוצים בתחום הבנייה במרכז הארץ. חברת השיפוצים שבבעלות הלקוחה ובעלה נתנה שירותי שיפוצים לקבלן אשר סיפק שירותי גמר לחברת בנייה. כלומר, חברת הבניה אשר בנתה שני בנייני מגורים, העסיקה את הקבלן המבצע לעבודות גמר, והאחרון השתמש בשירותיה של חברת השיפוצים. מתיאור הלקוחה עולה מצב שבו החברה סיפקה את שירותי השיפוצים לקבלן ללא שחתמו על חוזה ביניהם והחברה זכאית לטענת הלקוחה לסך של כ-75,000 ש”ח עבור העבודה שסיפקה לקבלן. כעת הקבלן מסרב בכל תוקף לשלם לחברת השיפוצים ומתמחק מתשלום כבר חודשים רבים.

כעת הלקוחה פנתה למשרדנו ומבקשת לדעת כיצד ניתן לאכוף את ההסכם שנחתם ביניהם בעל פה ומגובה בשיחות טלפון רבות אשר הקליטה הלקוחה עם הקבלן ובהתכתבויות בוואטסאפ ובהודעות בטלפון הנייד.

כאשר בחנו את המקרה, הבנו כי ללקוחה שלנו אין מנוס משליחת מכתב התראה לקבלן, בו על הלקוחה להודיע באופן רשמי לקבלן כי במידה ולא ישלים את התשלום על סך של 75,000 ש”ח בתוספת מע”מ לחברת השיפוצים, האחרונה תיאלץ לפנות לערכאות משפטיות ולדרוש את כספה בתוספת עלויות נוספות שיחולו על הקבלן. בנוסף לכך, חשוב לציין שבזמן שהקבלן לא שילם לחברת השיפוצים את שכרה לטענתה של חברת השיפוצים, מגיעים עובדיה של חברת השיפוצים שגם הם מועסקים בתנאי קבלנות, אשר לא קיבלו את שכרם בגין העבודה אצל הקבלן, ומאיימים על הלקוחה ועל בעלה כי במידה ולא יקבלו את השכר בגין העבודה, יפעלו כנגדם באמצעים אחרים כגון סחיטה, הפחדות וכו’.

מיותר לציין שהדבר אינו מצב נעים לבני הזוג אשר אין ביכולתם לשלם לעובדים אשר ביצעו את העבודה בעבור הקבלן מכיוון שהם עצמם לא קיבלו שכר עבור העבודה. במקרה כזה, הם גם חשופים לתביעה מצד העובדים שהם העסיקו עבור העבודה.

תביעה בגין הפרת חוזה כנגד החברה הקבלנית

חשוב לציין בעניין הפרת החוזה, שפעמים רבות בתחום השיפוצים ובתחום הבנייה, לא נחתמים הסכמים בין צדדים שונים כגון חברות קבלניות לקבלני משנה, וזאת בניגוד גמור לצורך של הצד המבצע שיוכל להבטיח את התנאים וכי שכרו ישולם. חברות קבלניות רבות וקבלנים רבים, עושים שימוש ציני ברצון של החברות המבצעות ובקבלני המשנה לקבל את העבודות, ובכך גורמים לקבלני המשנה לעבוד עבורם ללא חוזה בכתב ועל ידי הבטחות שונות שהחברות העמידות מבטיחות לקבלני המשנה. במקרה כזה שבו לא קיים בין הצדדים חוזה, יהיה לחברה הקבלנית קשה יותר להוכיח את המגיע לה, וידרש מאמץ רב יותר להוכיח את הדברים בבית המשפט.

ולמרות זאת, הדבר אכן אפשרי ובמידה ואכן החברה הקבלנית לא קיבלה את שכרה עבור העבודה קיימת לה עילה בבית המשפט לתבוע את החברה הקבלנית המבצעת את העבודות. כאשר מכינים את כתב התביעה יש חשיבות רבה לעדויות שקיימות בידי החברה התובעת בגין העבודה שביצעה ובגין סכום הכסף שהובטח לה על ידי החברה הקבלנית ששכרה את שירותיה.

במידה ואכן קיימות לחברה התובעת ראיות מתאימות, יהיה ניתן להגיש תביעה כנגד החברה הקבלנית בגין הפרת חוזה ודרישה לתשלום הסכום שלא שולם לה בתוספת הוצאות נוספות והוצאות משפט.

לאחר שהוחלט להגיש תביעה בשל הפרת חוזה – יש לבחור את הערכאה השיפוטית המתאימה

חשוב לשים לב שלאחר שהוחלט להגיש את התביעה כנגד החברה הקבלנית בגין אי תשלום או עיכוב תשלום שלא כדין, יש לחשוב מהי הערכאה השיפוטית המתאימה. במה דברים אמורים: במידה וקבלן המשנה מעוניין לתבוע את החברה הקבלנית, במידה וקבלן המשנה הינו עוסק מורשה ו/או עוסק פטור, והסכסוך הוא כספי, ניתן לתבוע על סכום של 33,250 ש”ח לערך (הסכום משתנה כל שנה בהתאמה) בבית משפט לתביעות קטנות ובכך להמנע מעלויות משפטיות כגון שכר טרחת עורך דין ואגרות גבוהות יחסית. חשוב לציין שבמידה והתובע הינו חברה בע”מ, הוא אינו יכול לתבוע את החברה הקבלנית בבית משפט לתביעות קטנות. במקרים אלו, בהם הסכום הינו גבוה יותר מ-33,250 ש”ח ו/או מדובר בחברה בע”מ ו/או הסכסוך הינו לא רק כספי אלא מורכב יותר, יכול התובע לתבוע בבית משפט שלום בסדר דין מהיר (במידה והסכום הינו עד ל-75,000 ש”ח) או להגיש תביעה רגילה בבית משפט שלום ו/או מחוזי בהתאם לסכום התביעה (תביעות כספיות עד לסכום של 2,500,000 ש”ח מוגשות לבית משפט השלום ומעל לסכום זה לבית המשפט המחוזי).

את התביעה הכספית יש להגיש סמוך למקום מושבה של הנתבעת ו/או בסמוך למקום הסכסוך (במקרה שלנו היכן שבוצעה העבודה).

אם כן, לאחר שאנו יודעים באם יש עילה לתביעה הכספית כנגד החברה הקבלנית, ומהו בית המשפט וסוג התובענה שמעוניינים להגיש, ניתן להגיש את התביעה הכספית לבד (במיד ומדובר בתביעות קטנות) או באמצעות עורך דין שמתמחה בתביעה להפרת חוזה.

 

משרדנו מתמחה בתביעות בגין הפרת חוזה ובדיני חוזים, תביעות לביטול ואכיפת חוזה וכן פיצויים בשל הפרת חוזה.

לפרטים נוספים ולייעוץ משפטי בתחום, צרו קשר!

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print