עריכת הסכם שותפות

שותפות של עסק 

במאמר זה נתאר את החשיבות של עריכת הסכם שותפות בין שותפים במצב בו השותפים מנהלים עסק ו/או נכס אך לא הקימו חברה בע"מ לטובת העסק.

 
הסכם בין שותפים הוא הסכם עם חשיבות גדולה מאוד. להפתעתנו, הרבה מהלקוחות שפונים למשרדנו בעניין שותפויות לא טרחו לבצע הסכם שותפות מסודר בטרם הקמת השותפות ובמרבית המקרים היחסים בין השותפים נבנו באופן עצמאי בלי שיהיה מנוסח הסכם בין השותפים.

במקרים בהם השותפים כן ניסחו הסכם לפני התחלת השותפות, לרוב מדובר בהסכם "מגירה" אשר עשו השותפים בינם ובין עצמם מבלי לערב עורך דין. הסיבה לכך היא כמובן מפני ששותפויות רבות נערכות בין קרובי משפחה ו/או חברים טובים (כמו למשל חברי ילדות), ובשל כך הצורך בניסוח חוזה עם גוון "משפטי" הרתיע את הצדדים להסכם שהיו בטוחים שהיחסים ביניהם ישארו טובים לזמן רב ולא הרגישו צורך מיוחד לקחת את עזרתו של עורך דין שינסח הסכם שותפים "כהלכתו".

אך מה לעשות שבחיים כמו בחיים, המציאות מראה שחלומות לחוד ומציאות לחוק, וששותפויות רבות לא צולחות והיחסים בין השותפים, אפילו אם מדובר בקרובי משפחה או חברים טובים מילדות, עולים על שרטון.

החשיבות של הסכם שותפות טרם התחלת השותפות

למשרדנו הגיע שותף לעסק מצליח בתחום הקמעונאות. השותף הינו שותף של כשליש מהבעלים של שותפות בחנות אשר מוכרת סחורה באינטרנט וגם במקומה הפיזי של החנות. 

המחזור יפה, הרווחים נאים והעסק נמצא בעלייה מתמדת ואפילו מצליח לאחר הוצאות ותקורה לשלם לשלושת השותפים בעסק משכורת נאה של כ-6,000 ש"ח בחודש. השותף שהגיע למשרדנו היה שרוי בלחץ רב ותיאר בפנינו את המקרה בו הוא חווה משני השותפים האחרים בעסק את ההרגשה שהם רוצים "להוציא" אותו מן העסק ולמעשה מבטלים כל החלטה של בעסק. 

בנוסף לכך השותפים החליטו לבצע ישיבות שבהן עליהם הודיעו לאותו שותף שהם יבצעו אחת לשבוע, ובישיבות עצמן השותפים (שלהם יש רוב בשותפות) מודיעים לשותף על ההחלטות שהם מבצעים בעסק ולא מקבלים את הנתגדויותיו להחלטות שלהם.

מקרה כזה נחשב: "קיפוח שותף" ומהווה פגיעה בזכויות השותף במקרים מסויימים.

כאשר השותף נשאל על ידינו האם קיים הסכם שותפות בין השותפים, התשובה היתה שלילית. כאשר נשאל השותף האם השותפות רשומה אצל רשם השותפויות – התשובה היתה שלילית. כאשר נשאל השותף האם אי פעם השותפים חתמו על מסמך כלשהו המגדיר את יחסי השותפות בין השותפים – כן, ניחשתם נכון, התשובה היתה שלילית גם היא.

אם כן, מה עושים במקרה בו קיימת שותפות, ולמעשה השותפים מעולם לא חתמו על הסכם כלשהו וגם לא הגדירו את יחסי השותפות בשום מקום?

החלטות מהותיות בשותפות

הפסיקה הענפה בתחום השותפיות כבר הגדירה מקרים בהם אסור לקפח זכויותיו של שותף בעסק בהחלטות מהותיות בחברה/בעסק. החלטות מהותיות בשותפות מוגדרות כהחלטות שיש בהן כדי להשפיע על אופי השותפות ו/או העסק, על התזרים, החלטות חשובות שהן גורליות לעסק. בעוד החלטות שאינן מהותיות הינן החלטות שאין להן חשיבות רבה לתפקוד העסק ושאינן משפיעות על העסק בצורה משמעותית.


לדוגמא, החלטה מהותית בעסק תהיה החלטה לפטר את אחד העובדים ו/או המנהלים בעסק ולהחליפו על ידי מישהו אחר. בעוד שהחלטה לא מהותית בעסק תהיה החלטה להחליף את הצבע בשירותים מירוק זית לכחול כהה. אם כך, כאשר נעשות החלטות מהותיות בעסק, אין לקפח את זכויותיו של אחד השותפים ואין להחליט החלטות בשם אחד השותפים.

שותפות היא לא חתונה קתולית

לעניין היחסים בין השותפים, חשוב להבין ששותפות אין משמעותה התחייבות לכל החיים בין השותפים ועצם הרעיון בשותפות היא העובדה שהשותפים שותפים לעסק שמטרתו היא רווח. 

אך מה קורה כאשר היחסים בין השותפים מתחילים להתערער? בית המשפט גם במקרה זה קבע בפסיקה שהשותפות לא חייבת להתקיים בכל מחיר ובמקרה שהשותפים מסוכסכים ו/או ביחסים לא תקינים שלא מאפשרים את המשך השותפות, ניתן להבריא את השותפות או במקרים חריגים אף לפרקה.

הסיבה לכך שבית המשפט לא ימהר לפרק שותפות מצליחה שמנהלת עסק משגשג היא שבדומה לחברות (חברה בע"מ) או חברות ציבוריות, כל עוד העסק מצליח תמיד יעדיף בית המשפט להבריא את העסק מאשר לפרקו- כך נמנע בית המשפט מלתת יד לכך שבסופו של דבר חובות של העסק לא יפרעו והעסק ימשיך לשמר מקומות עבודה ובאופן כללי ייטיב עם המשק הישראלי. 

לכן, במקרה ששותפות מגיעה למבוי סתום אך העסק שאותו השותפות מנהלת מצליח, יתכן שבית המשפט יכפה על אחד הצדדים לקנות את חלקו של השותף האחר ו/או להכניס שותף אחר שיכנס בנעלי השותף שמעוניין לצאת או שיכפו עליו לצאת מן העסק.

בדרך כלל המודל של קניית חלקו של שותף אחר יתנהל במודל שנקרא- במבי, ובאנגלית -BMBY- Buy Me Buy You והכוונה היא – אני אקנה אותך ואתה תקנה איתי. כלומר, מי שמציע לשותף השני סכום כסף בעבורו הוא מוכן לקנות את השותף השני, זה אותו סכום כסף שהמציע יהיה מוכן לקבל עבור חלקו בשותפות. במקרים רבים מודל זה עובד ומייצג את שווי השותף האמיתי בשוק.

אך מה קורה במצב בו אף אחד מהשותפים לא מעוניין לעזוב את השותפות שכן העסק עובד ומרוויח ויש לו פוטנציאל רב לעתיד אך השותפים מסוכסכים?

במקרים אלו, ראשית כל עדיף שהשותפים ינסו להגיע בכוחות עצמם למצוא את נקודת האמצע שתשאיר את השותפות פעילה מבלי להגרר לערכאות משפטיות ו/או סכסוכים מיותרים. שכן במידה והעסק פעיל ורווחי חבל "לפרק את החבילה" ועדיף לכל הצדדים להמשיך לנהל שותפות מצליחה על אף המתחים הקיימים בין השותפים. 

כמובן שהדבר אינו תמיד אפשרי ולפעמים אין מנוס מלפרק את השותפות. אך האם באמת צריך לפרק את השותפות? כפי שציינו לעיל, בית המשפט, בבואו לבחון האם לפרק שותפות, יבדוק את הרווחיות של העסק שמפעילה השותפות ואת העסק עצמו מבחינת דוחו"ת כספיים, מצבת עובדים ולקוחות, התחייבויות ורווחים וכו'. 

לכן, באם העסק אכן רווחי, ישנם סיכויים טובים שבית המשפט ימנע מפירוק השותפות. מה בית המשפט כן יכול לעשות? בית המשפט יכול לכפות על אחד השותפים למכור את חלקו ו/או יכול למנות כונס ו/או מנהל חיצוני לשותפות. כמו כן בית המשפט יכול לחייב את אחד השותפים למכור את חלקו ליתר השותפים במידה ויסיק כי אותו שותף לא תורם לשותפות ו/או מזיק לשותפות.

כל זאת, עוזר לנו להבין כי שותפות היא לא חתונה קתולית ועל כן במידה והשותפים לא מסתדרים ביניהם, יכול בית המשפט לגרום לכך שמבלי לפרק את השותפות, השותפות תשתנה ו/או תוחלף על מנת לקיים את העסק.

איך מנסחים הסכם שותפות כמו שצריך

לאור כל האמור לעיל, אנו מבינים שלמעשה במידה והשותפים ישכילו לנסח הסכם שותפות טוב ומפורט שיכיל את כל הפרטים הרלוונטיים לפני התחלת השותפות ובטרם פתיחת העסק של השותפות, הסכם כזה יוכל למנוע שאלות ומחלוקות שיתעוררו במהלך השותפות. 

כי הרי ברור שכל עסק אשר יחל לגדול ולהוות מקור פרנסה ממשי לשותפיו, באופן טבעי יגרום לשותפים לרצות נתחים גדולים מן העוגה. ועל כן חשוב מאוד לנסח הסכם שותפות בצורה הטובה ביותר.

להלן מספר דגשים לניסוח הסכם שותפות כהלכה:

  • חשוב מאוד להגדיר מראש מה חלקו של כל שותף בשותפות מבחינה כספית ומבחינת ההשקעה בשותפות.
  • חשוב להגדיר מה תפקידו של כל שותף בשותפות מבחינת אופי התפקיד, שעות שהשותף צריך לעבוד בעסק, שכר שעתי ו/או שכר גלובלי ו/או לפי יעדים של כל שותף וכו'.
  • בכל הסכם שותפות חייבים לצפות פני עתיד ולנסות להכניס להסכם השותפות מצבים (גם אם לא נעימים) שעלולים לקרות וכיצד על השותפים יהיה לנהוג. לדוגמא, ניתן להגדיר מה קורה באם העסק לא צולח ויש חובות, כיצד תשלום החובות יחולק בין השותפים? וכו'.
  • תוכנית עסקית – כל הסכם שותפות טוב מגובה בתוכנית עסקית לעסק. תוכנית עסקית לעסק צריך שתכלול גם יעדים לשנים קדימה (לפחות 5 שנים) על מנת שהשותפים ידעו מה צפוי להם מבחינת – מצבת עובדים, השקעה צפויה בעסק, שכירות מקום, קהל יעד ולקוחות, ספקים ועוד.
  • הגדרה של קבלת החלטות בשותפות. הסכם שותפות צריך שיכל בתוכו את נוהל קבלת ההחלטות בשותפות. לדוגמא, במקרה שיש 4 שותפים בחברה והשותפים אינם בחלקים שווים. חשוב לציין בהסכם השותפות מהו היחס בקבלת החלטות. האם ההחלטות מתקבלות בצורה שווה? האם בעל הרוב מקבל את ההחלטות עבור יתר השותפים? מהקורה במקרים של מחלוקת? את כל זה ועוד צריך לציין בהסכם השותפות.
  • חשוב לא פחות – מנגנון ליישוב סכסוכים בשותפות – לפעמים שותפים מציינים בהסכם שותפות שבמקרה של מחלוקת הצדדים ימנעו מפניה לבית משפט וימנו בורר מוסכם לטיפול בסכסוך בין השותפים. בהסכם השותפות צריך לציין דברים מסוג זה.

לסיכום, במאמר זה עמדנו על הצורך של הסכם שותפות להיות ערוך בצורה טובה ומדוייקת וכמובן שאנו ממליצים לפנות לעורך דין על מנת שיעזור לשותפים עם ניסוח הסכם השותפות. ניסוח הסכם שותפות על ידי עורך דין יכול למנוע בעיות עתידיות בין השותפים ועדיף שיגדיר את מערכת היחסים בין השותפים בניהול העסק ובכלל כבר מהתחלת השותפות ומייסודה.

משרדנו מטפל בהסכמי שותפות ומתמחה בדיני חוזים וחברות.

לייעוץ משפטי ופרטים נוספים צרו קשר!

Facebook
WhatsApp
Email
Print