בקשה לצו ירושה

כאשר אין צוואה – יש להגיש בקשה לצו ירושה

לאחר שאדם הולך לעולמו יש צורך להגיש בקשה לצו ירושה על מנת לממש את ירושתו של המנוח.

הצורך בבקשה לצו ירושה מתקיים כאשר המנוח לא השאיר צוואה למימוש לאחר לכתו וזהו האמצעי שבאמצעותו היורשים יקבלו את נכסיו של המנוח. כאשר המנוח כן השאיר צוואה, יש להגיש בקשה לקיום צוואה ולא בקשה לצו ירושה כפי שמפורט במאמר זה.

צו הירושה הינו למעשה צו משפטי הניתן מטעם הרשם לענייני משפחה המגדיר מיהם היורשים של הנפטר. צו הירושה אינו מגדיר מה היקף הנכסים הניתנים אלא רק מי הם היורשים ומה חלקם בעזבון המנוח.

כיצד מגישים בקשה לצו ירושה

את הבקשה לצו ירושה יש להגיש ללשכת הרשם לענייני משפחה שבתחום סמכותו התגורר המנוח. את הבקשה ניתן להגיש גם לאחד מבית הדין הרבניים.

משך הזמן אשר לוקח בדרך כלל לקבל צו ירושה הינו בערך חודשיים, וזה כאשר לא נדרשים מסמכים מיוחדים ו/או מתעוררות בעיות כלשהן שיכולות לעכב את מתן צו הירושה על ידי הרשם או על ידי בתי הדין הרבניים.

את הבקשה ניתן להגיש באופן מקוון או באופן לא מקוון.

בקשה למתן צו ירושה באופן מקוון:

במקרים הבאים בלבד, ניתן להגיש בקשה מקוונת לצו ירושה (בשאר המקרים יש לפעול בהליך הרגיל):

  • הנפטר הותיר אחריו צאצאים ובן/ת זוג.
  • הנפטר הותיר אחריו רק צאצאים.
  • הנפטר הותיר אחריו בן/ת זוג ואין צאצאים, אך הוריו בין החיים.
  • הנפטר לא הותיר בן/ת זוג ואין צאצאים, אך הוריו בין החיים.
 את הבקשה מגישים באמצעות טופס מקוון
 

בקשה למתן צו ירושה באופן לא מקוון

כפי שפורט לעיל, ניתן להגיש בקשה למתן צו ירושה מהרשם לענייני ירושה או מבית הדין הדתי באופן לא מקוון. הבקשה למתן צו ירושה באופן לא מקוון דומה לבקשה באופן מקוון, רק שבמקרה זה על המבקש:

  •  למלא טופס בקשה לצו ירושה בכתב ועל המסמכים שהוא מצרף לבקשה להיות מקוריים או “נאמנים למקור”.
  • את הבקשה הידנית יש להגיש במשרדי הרשם לענייני ירושה במחוז בו היה מקום מושבו של הנפטר, בצירוף שתי אסמכתאות לתשלום אגרות – אגרת בקשה לצו ירושה ואגרת פרסום הבקשה.

לאחר הגשת הבקשה למתן צו ירושה

לאחר שמוגשת הבקשה למתן צו ירושה, הבקשה תפורסם בעיתון יומי על ידי מזכירות בית המשפט. הפרסום נועד להביא לידיעת הציבור את הבקשה למתן צו ירושה שהוגשה על מנת שאם ישנם מתנגדים למתן צו הירושה, תהיה להם הזדמנות סבירה להתנגד לצו הירושה. 

במקביל לכך, תשלח המזכירות גם הודעה לאפוטרופוס הכללי שבמידה ויש לו התנגדות למתן צו הירושה ו/או הערות יוכל להעיר ו/או להתנגד. 

לאחר כחודש ימים עד חצי שנה (תלוי במורכבות צו הירושה), ינתן צו הירושה וזאת במידה ואין התנגדויות למתן צו הירושה על ידי כולי עלמה ו/או על ידי האפוטרופוס הכללי.

האם צריך עורך דין על מנת להגיש בקשה למתן צו ירושה?

בעיקרון אין חובה לשכור את שירותיו של עורך דין לצורך בקשה למתן צו ירושה. אך נהוג עקב מורכבות וחשיבות הבקשה למתן צו הירושה שכן להתייעץ עם עורך דין בעניין ולשכור את שירותיו של עורך דין המתמחה בירושות וצוואות בכלל ובצווי ירושה בפרט. שכן כל טעות קטנה בהגשת הבקשה למתן צו ירושה יכולה לעכב את הבקשה למתן צו ירושה ולגרום לבעיות אחרות שיכולות להתעורר במידה והבקשה אינה מוגשת כראוי.

משרדו של עורך דין ניר אביבי מתמחה בצוואות וירושות ובקשות למתן צווי ירושה וכמו כן בעריכת צוואה, דיני חוזים והסכמי ממון.

לייעוץ משפטי ולפרטים נוספים צרו קשר!

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print