ביטול הסכם ממון

האם ניתן לבטל הסכם ממון שנחתם בין בני זוג? באופן כללי ניתן לומר שלא, אך המציאות מראה שלפעמים וכאשר הסכם ממון נחתם בחוסר תום לב ותוך כדי ניסיון לבצע תחבולות ו/או הונאות כלפי בן הזוג השני, הדבר אפשרי.

הסכם ממון שנעשה במרמה

ככלל מטרתו העיקרית של הסכם ממון הוא לחלק את הרכוש בין בני זוג כאשר הם מגיעים לנישואין במצב שבו אינם זהים ולאחד מבני הזוג יש נכסים מלפני הנישואין. כך, כאשר אחד מבני הזוג חושש שלימים נכסיו מלפני הנישואין יכולים להיות “בסיכון”, ראוי שיחתום על הסכם ממון טרם הנישואין. 

אך מה קורה כאשר ישנם מצבים בהם אחד מבני הזוג מחתים את בן הזוג השני על הסכם ממון תוך כדי נישואין? ולא רק זאת, כאשר יש חשד לחוסר תום לב ולמניפולציות מצד בן הזוג שהחתים את בן הזוג השני על הסכם ממון “לא כשר”?

בפסק דין שהתפרסם בשנת 2006, ביטל בית המשפט לענייני משפחה הסכם ממון שנחתם בין בני זוג. ההסכם בוטל על ידי בית המשפט מפני שהוכח כי בת הזוג החתימה את בן זוגה על הסכם ממון כאשר היה במצוקה והעבירה את מרבית הנכסים על שמה, כאשר ימים ספורים לאחר שחתמו על הסכם הממון המפוקפק, הודיעה לבן זוגה האשה כי היא מעוניינת להתגרש. בית המשפט ביטל את הסכם הממון בטענה לחוסר תום לב מצד בת הזוג וכי הטעתה את בן זוגה בהחתימו על הסכם הממון.

חוזים יש לקיים

על אף שמשרדנו מתמחה בדיני חוזים ובכלל זה גם בתביעות לביטול חוזה ותביעות לאכיפת חוזה המוטו של משרדנו וכן ההלכה הפסוקה היא שחוזים יש לקיים. הסכם ממון, הינו הסכם לכל דבר, ועל כן אין לטעות ולחשוב שלבטל הסכם ממון הינו דבר שבשגרה, ההיפך הוא הנכון – בית המשפט, בבואו לבחון הסכם ממון, יעדיף ראשית כל את קיומו של הסכם הממון ויראה בערך עליון את רצון הצדדים ואת העובדה שהצדדים חתמו על הסכם ממון. אך שוב, כמו כל הסכם, גם הסכם ממון צריך שיעמוד בקריטריונים של קיום חוזים לפי חוק החוזים ולפי ההלכה הפסוקה כגון:

  • קיום הסכם בתום לב
  • היעדר עושק
  • היעדר כפיה
  • היעדר מרמה ו/או הטעיה
  •  
  • בנוסף לכך ואף יותר מהסכמים אחרים, הסכם ממון חייב שיאושר על ידי בית המשפט על מנת שיתן לו תוקף מחייב, וכאשר בית המשפט יאשר את הסכם הממון יעשה זאת עקב כך שישתכנע שהצדדים חתמו על הסכם הממון מיוזמתם, ללא חשד לעושק ו/או לכפייה ו/או ניצול. לאחר אישורו של בית המשפט את הסכם הממון ינתן תוקף של פסק דין להסכם הממון.

בכל מקרה כפי שמפורט לעיל, בית המשפט בבואו לבטל הסכם ממון, לא יטה לעשות כן מפני שיתן חשיבות לעיקרון סופיות הדיון, שכן במידה וצד להסכם ממון ירצה לבקש לבטל את הסכם הממון, יעשה זאת אותו צד לאחר שבית המשפט כבר אישר את הסכם הממון, ועל כן על מנת שבית המשפט יפעל לבטל את הסכם הממון שהוא עצמו אישר, צריך שתהיה סיבה מספיק טובה לכך. 

כיצד תעשה בקשה לביטול הסכם ממון?

בקשה לביטול הסכם ממון תהיה בדרך של הגשת תביעה לבית המשפט שאישר את הסכם הממון. את הסכם הממון יש לתקוף לפי חוק יחסי ממון ו/או לפי חוק החוזים תוך שימוש בעילות לביטול הסכם כפי שתואר לעיל (מסיבות של הסכם שנחתם בחוסר תום לב, עושק, כפיה, הטעיה ועוד).

עילה נוספת לביטול הסכם ממון הינה עילה שנפל בגם בהליך האישור של הסכם הממון. מכיוון שכפי שתואר לעיל, הסכם ממון דורש את אישורו של בית משפט לפני מתן תוקף להסכם הממון, במידה ונפל בגם בהליך אישור הסכם הממון על ידי בית המשפט, ניתן לבקש את ביטולו של הסכם הממון באם התנאים מאפשרים זאת.

 

משרדנו מטפל בהסכמי ממון וכמו כן בתביעות לביטול הסכמי ממון עקב השפעה לא הוגנת ו/או הסכם ממון שנחתם תוך כדי הטעיה ובחוסר תום לב.

לפרטים נוספים ולייעוץ משפטי, צרו קשר!

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print