פיצוי על הפקעת קרקע

הפקעת קרקע – פגיעה קשה בזכות הקניין

הפקעת קרקע הינה אחת מהפגיעות הקשות ביותר בזכות הקניינית של בעל קרקע ו/או בעל נכס מקרקעין במדינת ישראל. אך למרות זאת, יש לזכרון שהפקעת קרקע הינה הכרח חיוני לקיומה והתפתחותה של מדינת ישראל ובמיוחד כמדינה משגשגת אשר נמצאת בפיתוח מתמיד של שיפור תשתיות ונתיבי תחבורה.

על כן הפקעת קרקע הינו אקט חיוני הגורם לפגיעה בזכות הקניינית של בעלי קרקע.

החוק בישראל מתיר לרשויות המדינה להפקיע קרקע מבעליה לפי חוקים שונים ובהם:

למרות רשימה ארוכה זו של חוקים המתירים להפקיע קרקע מבעליה, החוקים העיקריים שבגינם הרשויות מפקיעות קרקעות היום הינם:

על פי שני חוקים אלו הסמכות להפקיע קרקע נתונה בכוחו של האוצר וכן של שר התחבורה.

פיצוי על הפקעת קרקע – השינויים בפסיקה 

עם השנים כוחם של חוקים אלו המאפשרים הפקעת קרקע בצורה כה חד צדדית ולפעמים אף ללא מתן פיצוי הולם צומצם, וזאת על ידי בית המשפט אשר בפסיקתו הענפה בנושא ההפקעות קבע מסמרות לקביעת נוהל הפיצויים לבעל קרקע שקרקעתו הופקעה על ידי רשויות המדינה. בנוסף לכך בשנת 2010 פקודת הדרכים ומסילות הברזל בוטלה ועל כן ההפקעות מעתה והילך היו צריכות להיעשות מכוח פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור). 

פסק דין רוטמן היה פסק הדין בו קבע בית המשפט העליון כי אין לרשויות סמכות להפחית 25% מפיצוי לבעל הקרקע (כפי שהיה מצוין בפקודה) וזאת עקב הסבל שנגרם לבעל מקרקעין מופקעים.

בפסק דין כרמיאל, נקבע על ידי בית המשפט העליון בהרכב של חמישה שופטים שבתנאים מסויימים, בעלי קרקע שהופקעה יהיו זכאים לפיצוי כבר מהמטר הראשון, למרות שחוק התכנון והבניה מאפשר להפקיע קרקע לצרכים "קהילתיים" ללא תשלום פיצוי על  סך של 40% מהקרקע. השופטים הסתמכו על פסיקות קודמות מכוח פקודת הקרקעות, המעניקות סמכות לשר הרלוונטי להעניק פיצוי מן הסבל גם בהפקעה קטנה יותר מ-40% מהשטח. 

החוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)

למרות שהפסיקה הענפה בתחום מנסה לשמור על זכות הקניין של בעלי קרקעות שהקרקע הופקעה מהם על ידי מתן פיצוי הולם בהפקעת קרקע, עדיין אין חוק שמסדיר את זכויותיהם של בעלי קרקע בצורה אידאלית.

דוגמא לכך, היא הציפיה שהיתה בקרב המומחים בתחום לחיקוק החוק התיקון לפקודת הקרקעות בשנת-2010, אשר היה אמור להיות שינוי בדרך הפיצוי ההתייחסות לבעלי קרקעות שהופקעו מהם קרקעות, אך החוק ספג ביקורות רבות באשר להיותו בעייתי עבור נפקעים ואינו פותר את הבעיות אשר מהוות פגיעה בזכות הקניינית של נפקעים. פסק הדין אשר הוביל לחיקוק החוק הינו פסק הדין של קרסיק אשר היווה אבן דרך באשר לזכות שיש לבעל קרקע שהופקעה ממנו לדרוש את הקרקע בחזרה מהרשויות במקרים בהם הרשויות הפקיעו את הקרקע שבבעלותו ולא עשו בה כל שימוש. דוגמא לכך היא שעל אף שמומחים בתחום ההפקעות ציפו לכך שהחוק יחייב את המדינה להשיב לבעל קרקע את הקרקע שהופקעה ממנו במידה ולא נעשה בה שימוש, החוק לא עשה זאת באופן ממשי והתיר את הפגיעה בזכות הקניינית של בעל קרקע להתקיים.

 

פיצוי על הפקעת קרקע – לדרוש את מה שמגיע

מנסיוננו, כאשר בעלי קרקעות דורשים פיצוי על הפקעת קרקע שהופקעה מהם על ידי הרשויות, הרשויות במקרים רבים לא ממהרות לתת את מלוא הפיצוי ובפעמים רבות הפיצוי שמוצע הינו קטן יותר ממה שראוי לתת ולפעמים אף אינו מחיל בתוכו מרכיבי פיצויי חיוניים לבעל הקרקע.

על כן משרדנו מייעץ ומלווה בעלי קרקעות שדורשים פיצוי על הפקעת קרקע שהופקעה מהם על ידי הרשויות השונות.

לפרטים נוספים בנוגע לפיצוי על הפקעת קרקע צרו קשר!

 

 
 
Facebook
WhatsApp
Email
Print